Nodra genomför kundundersökningar

Publicerad 13 november 2019 kl 10:59

Med start inom kort kommer Nodra, i samarbete med undersökningsföretaget Skop, att genomföra kundundersökningar.

Vi kommer att skicka ut enkäter till 600 vatten- och avloppskunder, 600 kunder som har avfallshämtning vid småhus, 600 kunder som har avfallshämtning vid lägenhet samt 300 kunder som har hämtning av slam. Ingen kund kommer att få mer än en enkät. Vi genomför samtidigt telefonintervjuer med större fastighetsägare till flerbostadshus.

Du svarar helt anonymt

Du som får enkäten har möjlighet att svara antingen på papper eller via webben. Undersökningen genomförs helt anonymt. Det betyder att Nodra inte får några uppgifter om vilka som får enkäten eller vilka som har svarat på den. Mer om hur Skop skyddar dina uppgifter går att läsa i det medföljande brevet.

Ökar kvaliteten på våra tjänster

Vi genomför den här typen av större kundundersökningar var tredje år. För oss är det viktigt att få en bild av vad våra kunder tycker om oss och våra tjänster för att ha möjlighet att förbättra oss och öka vår kvalitet. Vi får också in värdefull statistik som gör att vi kan se förändringar över tid samt har möjlighet att jämföra oss med andra kommuner i Sverige.

Till nyhetslistan

Dela nyheten: