Nodra genomför kundundersökningar

Publicerad 2 december 2022 kl 09:59

I samarbete med företaget Skop har vi nyligen skickat ut enkäter till ett stort antal slumpmässigt utvalda VA- och avfallskunder.

Vi har skickat ut enkäter till

  • 600 vatten- och avloppskunder
  • 600 kunder som har avfallshämtning vid småhus
  • 600 kunder som har avfallshämtning vid lägenhet
  • 300 kunder som har hämtning av slam.

Ingen kund har fått mer än en enkät.

Du svarar helt anonymt

Enkäten skickas ut via brev och e-post. Du som har fått brevutskick om undersökningen kan även välja att svara via webben. Undersökningen genomförs helt anonymt. Svaren kommer att bearbetas statistiskt och redovisas så att enstaka personer inte kan kännas igen. Det betyder att Nodra inte får några uppgifter om vilka som får enkäten eller vilka som har svarat på den.

Tack för att du tar dig tid att svara på enkäten!

Ökar kvaliteten på våra tjänster

Vi genomför den här typen av större kundundersökningar var tredje år. För oss är det viktigt att få en bild av vad våra kunder tycker om oss och våra tjänster för att ha möjlighet att förbättra oss och öka vår kvalitet. Vi får också in värdefull statistik som gör att vi kan se förändringar över tid samt har möjlighet att jämföra oss med andra kommuner i Sverige.

Till nyhetslistan

Dela nyheten: