Nodra höjer brukningsavgiften för vatten med 6 %

Publicerad 4 oktober 2019 kl 08:03

Brukningsavgifterna för vatten och avlopp i Norrköping kommer med start den 1 januari 2020, att höjas med 6 %. 

Nodra höjer brukningsavgifterna dels på grund av ökade kostnader för det material och de tjänster som vi köper in och dels på grund av det ökade behovet av förnyelse och förbättring av ledningsnätet i Norrköping. Anledningen till att ledningsnätet behöver förnyas är ledningarnas nuvarande ålder och skick. Kraven på ledningsnätets kapacitet förändras också allt eftersom staden och hela kommunen utvecklas.

Höjningen innebär för en genomsnittsvilla som förbrukar 150 m3 vatten per år och är ansluten till vatten och spillvatten att den årliga avgiften höjs från 5 480 kr till 5 811 kr. Det vill säga 331 kr per år.

För en kund med en genomsnittlig villa som även är ansluten till dagvatten (Dagvatten total) höjs den årliga avgiften från 6 010 kr till  6 373 kr, vilket innebär det en höjning med 363 kr per år.

Anläggningsavgifterna kommer för närvarande inte att förändras.

Många faktorer påverkar ledningen

De faktorer som Nodra tittar på för att avgöra om en ledning behöver bytas ut är ledningens ålder, vilket typ av material som den är gjord av och i vilket skick som den är i.

Det är inte alltid som de äldsta ledningarna är de som är i sämst skick utan det beror på flera faktorer: till exempel hur ledningarna är placerade med tanke om höjdnivåer, rötter från omgivande växtlighet och om de har spruckit av olika anledningar.

Vi genomför bland annat filmningar av ledningsnätet för att fastställa skicket på ledningarna.

Läs om våra avgifter för vatten

Till nyhetslistan

Dela nyheten: