Nodra höjer brukningsavgiften för vatten

Publicerad 21 december 2018 kl 09:40

Brukningsavgifterna för vatten och avlopp i Norrköping kommer med start den 1 januari 2019, att höjas med 6 %.

Vi höjer brukningsavgifterna dels på grund av ökade kostnader för det material och de tjänster som vi köper in och dels på grund av det ökade behovet av förnyelse och förbättring av ledningsnätet.

Anledningen till att ledningsnätet behöver förnyas är ledningarnas nuvarande ålder och skick. Kraven på ledningsnätets kapacitet förändras också allt eftersom staden och hela kommunen utvecklas.

Höjningen innebär för en genomsnittsvilla som förbrukar 150 m3 vatten per år och är ansluten till vatten och spillvatten att den årliga avgiften höjs från 5 171 kr till 5 480 kr. Det vill säga 309 kr per år.

För en kund med en genomsnittlig villa som även är ansluten till dagvatten (Dagvatten total) höjs den årliga avgiften från 5 671 kr till 6 010 kr, vilket innebär det en höjning med 339 kr per år.

Många faktorer påverkar ledningen

De faktorer som Nodra tittar på för att avgöra om en ledning behöver bytas ut är ledningens ålder, vilket typ av material som den är gjord av och i vilket skick som den är i.

Det är inte alltid som de äldsta ledningarna är de som är i sämst skick utan det beror på flera faktorer, till exempel hur ledningarna är placerade med tanke om höjdnivåer, rötter från omgivande växtlighet och om de har spruckit av olika anledningar.

Vi genomför bland annat filmningar av ledningsnätet för att fastställa skicket på ledningarna.

Till nyhetslistan

Dela nyheten: