Nodra i topp i jämförelse av arbetsvillkor

Publicerad 4 juni 2019 kl 08:35

När Nyckeltalsinstitutet jämför arbetsvillkoren på 330 företag hamnar Nodra i topp och är nu certifierad som Excellent arbetsgivare 2019. Ett av bolagets övergripande mål är att vara en modern och attraktiv arbetsgivare och där är arbetsvillkoren en viktig del.

– Det är väldigt roligt att vi får ett kvitto på att vi arbetar på ett bra sätt med våra arbetsvillkor på Nodra. Det är viktigt för att kunna nå målet om att vara en modern och attraktiv arbetsgivare, säger Carina Cato, HR-chef.

Nodra deltar i Nyckeltalsinstitutets kartläggning Attraktiv Arbetsgivarindex. I databasen ingår cirka 330 företag och organisationer med statistik för totalt 730 000 medarbetares arbetsvillkor.

Nodra har uppnått bästa resultat i branschen Vatten/avfall, där det är åtta bolag som ingår i jämförelsen. Dessutom är Nodra nr 2 av alla 330 företag!

Spindeldiagram

Nodras resultat i Attraktiv arbetsgivarindex jämfört med medianen för samtliga

Faktiska arbetsvillkor som jämförs

– Vi skickar in statistik och data från lönesystemen om bland annat arbetade timmar, befattningar och sjuktal. Sedan gör Nyckeltalsinstitutet om det till HR-nyckeltal och jämför med andra företag, säger Carina Cato, HR-chef.

Det är inga enkäter och svar på upplevelser som ingår, utan rent faktiska rådande arbetsvillkor, som värderas ur ett medarbetarperspektiv. De nyckeltal som jämförs i Attraktiv Arbetsgivarindex är:

 • Tillsvidareanställningar
 • Genomsnittslön
 • Lika karriärmöjligheter
 • Kompetensutveckling
 • Övertid
 • Korttidssjukfrånvaro
 • Personalansvar
 • Långtidssjukfrånvaro
 • Avgångar

Ingen slump utan resultat av aktivt arbete

– De arbetsgivare som hamnar på höga poäng har inte av en slump lyckats med detta. Det är resultatet av ett aktivt arbete kring arbetsvillkor, ledarskap och kultur som syns i HR-nyckeltalen. För att bli en excellent arbetsgivare och stå ut i konkurrensen är det helt avgörande att bilda sig en förståelse för de egna medarbetarnas arbetsvillkor, säger Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet.

Nyckeltalsinstitutet lyfter några av Nodras styrkor som arbetsgivare:

 • Nodra har små arbetsgrupper per chef och att det är det viktigaste nyckeltalet som påverkar många av de andra nyckeltalen negativt om grupperna är för stora.
 • Det är en mindre andel hos Nodra som väljer att säga upp sig i jämförelse med de andra organisationerna. Vilket tyder på att medarbetare trivs på Nodra.
 • Nodra satsar något mer på kompetensutveckling jämfört med andra i branschen.
 • Nodra är bra överlag och det finns inget “larm” på något av nyckeltalen.

För att få ännu högre poäng i kartläggningen skulle bolaget behöva jobba mer med nyckeltalet Lika karriärmöjligheter, för ett mer jämställt chefskollektiv. Av Nodras chefer är 35 procent kvinnor. Det kan jämföras med andelen anställda kvinnor som ligger på 42 procent.

Till nyhetslistan

Dela nyheten: