Nodra öppnar tillfällig Returpunkt i augusti

Publicerad 23 juni 2021 kl 16:42

Nodra har nu ett förstaalternativ för plats för en tillfällig Returpunkt. Det ger också möjlighet att planera för att denna Returpunkt ska kunna öppna i augusti.

I förra veckan tvingades Nodra gå ut med beskedet om att den centrala Returpunkten i Norrköping kommer att stängas från och med den 12 juli. Anledning är att marken där Returpunkten står behövs för att kunna utveckla verksamheten för buss- och spårvagnsverkstaden i området. Nodra har fört en kontinuerlig dialog Norrköpings Spårvägar AB om förlängning, men nu kommit till punkten då vi inte kan vara kvar på platsen. Tyvärr har letandet efter en lämplig plats som ska ersätta Returpunkten, i väntan på nybyggda Nodra Park, dragit ut på tiden. Men nu börjar bitarna falla på plats:

– Vi beklagar att det blir en period med enbart fyra Returpunkter i kommunen. Som det ser ut nu blir denna period ungefär en månad för våra kunder. Vi tittar på flera olika tomter och undersöker deras lämplighet för att kunna ha en tillfällig Returpunkt på platsen. Nu har vi ett förstaalternativ, berättar Henrik Peterson, vd på Nodra.

Den tilltänkta fastigheten

Den fastighet som i dagsläget är mest aktuell ligger utmed Fiskebyvägen. Den uppfyller krav som markförhållanden, storlek och möjlighet att separerar personbilstrafik och tung trafik. Den har dessutom en central placering i staden med bra åtkomst oavsett om besökaren kommer med bil, kollektivtrafik, cykel eller som gående.

Det som hittills förhindrat Nodra från att gå vidare med etableringen på fastigheten är att en arkeologisk undersökning behövt göras då det hittats fornlämningar i området sedan tidigare. Det har dragit ut på tiden och gjort etableringen tidsmässigt oviss. De senaste beskeden är dock att den arkeologiska utgrävningen både kommer att kunna påbörjas och även avslutas inom de närmsta veckorna.

Möjligt att göra en tidplan

Med de positiva svaren har vi nu möjlighet att ge en preliminär tidplan. De arkeologiska undersökningarna kommer att påbörjas efter midsommar och beräknas vara klara i mitten av juli. Markentreprenaden kommer kunna bedrivas parallellt med undersökningen vilket ger en möjlighet att öppna upp Returpunkten i augusti.

– Det känns bra att kunna ge ett sådant besked, även om vi förstås inte är i mål ännu. Vi vet och har ytterligare fått det bekräftat de senaste dagarna att Returpunkten i Norrköping är väldigt populär och kommer att bli mycket saknad. Det är glädjande att vi nu kan se framåt och erbjuda en alternativ Returpunkt inom kort, säger Henrik Peterson.

Flera åtgärder på andra Returpunkter

Som ytterligare åtgärder under perioden med fyra Returpunkter kommer öppettiderna för Returpunkterna i Åby och Östra Husby att utökas. Även bemanningen kommer att förstärkas på dessa Returpunkter. Vi kommer också att utöka ytan för Åby Returpunkt, för att ytterligare förhindra köer och öka bekvämligheten för våra besökare.

 

Till nyhetslistan

Dela nyheten: