Nodra siktar mot toppen

Publicerad 18 mars 2019 kl 15:51

På Nodra har vi bestämt oss. Tillsammans med er kunder vill vi bli bäst i Sverige på avfallshantering. Det är ett högt ställt mål men hos oss finns ingen tvekan. Det är dit vi ska!

Vår branschförening Avfall Sverige utser varje år Sveriges bästa avfallsverksamhet. Utmärkelsen bygger på hur de kommunala avfallsverksamheterna presterar inom ett antal olika områden:

• Förebyggande
• Återvinning
• Miljöeffekter
• Kundnöjdhet
• Ekonomi

Redan idag står sig Norrköping bra i konkurrensen och de senaste åren har vi varit bland de 15 bästa. Vi har nått dit genom att erbjuda en riktigt bra grundleverans med fastighetsnära insamling av förpackningar. Vi samlar in allt avfall med fordon som drivs på förnybara bränslen. Vi har generösa öppettider vid våra 5 Returpunkter och vi får goda omdömen av våra kunder. Ändå är det nu som resan mot toppen börjar.

Leveranssäkerhet, service och utbud

För att nå toppen måste vi bli ännu bättre. Ni måste alltid kunna lita på att avfallet hämtas varje dag, i ur och skur. Det handlar förstås om tekniska saker som att utveckla fordonsparken och hämtningssystemen. Men ännu viktigare är de mjuka aspekterna som ni alltid ska känna att ni får ett trevlig och professionellt bemötande av oss i alla kontakter. För om vi ska bli Sveriges bästa avfallsverksamhet krävs att vi också har Sveriges bästa avfallspersonal; från de som sliter med era kärl i snömodd och 30 graders värme, tar emot er på Returpunkterna eller svarar i telefon i vår kundservice.

Kommunikation och beteendeförändring

Ju högre upp på avfallstrappan vi kan hantera ert avfall desto bättre för både miljön och hushållningen med naturresurser. Det är därför vi vill att ni sorterar ert avfall och att ni gör det så noggrant som möjligt. Men vi förstår också att detta inte alltid är så lätt. Att förbättra vår kommunikation för att hjälpa er med källsorteringen och påverka er till en hållbar livsstil är därför vår allra största utmaning. Vägen dit går via personliga möten och kontakter. Samtidigt måste vi bli mer digitala så att ni kan nå oss när ni vill och på det sätt ni vill.

Sveriges bästa Returpunkt

Nästan hälften av allt ert avfall hämtas inte där ni bor utan det levererar ni själva till någon av våra Returpunkter. De utgör alltså en mycket viktig del av den kommunala avfallsservicen. Under de närmaste åren kommer vi därför att göra en översyn av samtliga våra anläggningar. Fokus kommer att ligga på att öka säkerheten för både besökande och personal, att främja materialåtervinning och återbruk och att öka den personliga servicen. För centrala Norrköping kommer vi att bygga en helt ny Returpunkt och inte vilken som helst utan Sveriges bästa Returpunkt!

Nu kör vi mot Sverigetoppen – är ni med?

Till nyhetslistan

Dela nyheten: