Nodra tittar i soppåsen

Publicerad 12 november 2020 kl 12:39

Hur väl känner Norrköpingsborna till hur man ska källsortera? För att ta reda på det kommer vi att åter igen samla in soppåsar från kunder och analysera hur det ser ut där i.

Metoden kallas för plockanalys och innebär att vi samlar in sopor från kunder, öppnar sedan påsarna och ser efter hur mycket som är rätt sorterat och hur mycket som har råkat hamna fel. En vanlig felsortering kan till exempel vara att kunden råkat lägga en förpackning eller returpapper i restavfallet.

Vi gör regelbundet plockanalyser hos våra kunder för att vi ska bli bättre på att ge kunderna rätt stöd och hjälp för att källsortera bättre och materialåtervinna mer, helt enkelt hjälpa våra kunder att minska sin miljöpåverkan. Den här gången hämtar vi sopor från drygt 1 000 lägenheter i flerbostadshus för att titta vad soppåsen för restavfall innehåller och vad som finns i kärlet för matavfall.

Eftersom vi samlar in från samma fastigheter som vi samlade in från 2017 så ska det bli väldigt intressant att analysera resultatet och se om våra kunder har blivit bättre eller sämre på att sortera sin sopor. Det kan annars vara svårt att dra några slutsatser för kommunen som helhet efter plockanalys av avfall från flerfamiljshus eftersom det dels finns väldigt olika förutsättningar områden emellan och dels olika förutsättningar inom områden som till exempel avstånd till närmaste återvinningsstation. Men eftersom vi analyserar från samma fastigheter som tidigare år så kan vi ändå analysera resultatet och se om våra kunder har blivit sämre eller bättre på att sortera sopor.

Resultatet från plockaanalysen väntas vara färdigt inom några veckor.

Till nyhetslistan

Dela nyheten: