Norrköping har nått regeringens bredbandsmål

Publicerad 7 april 2021 kl 12:12

Redan år 2020 nådde Norrköping regeringens bredbandsmål som beskriver att 98 % av folkbokförda adresser och företag år 2025 ska ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s. Förutom att stora delar av kommunen har tillgång till fiber, har vi i Norrköping även varit duktiga på att bygga ut bredband på landsbygden.

Nodra har sedan 2011 haft det kommunala uppdraget att bygga fiber till företag och privatpersoner. I likhet med regeringens mål har Nodras målsättning och uppdrag varit att 98 % av invånarna ska ha tillgång till bredband. Vi på Nodra är därmed stolta över att vara en del i att nå regeringens bredbandsmål och att vi tillsammans med andra har möjliggjort en bra infrastruktur som bidrar till att skapa bra vardagar för invånarna i kommunen.

– Det är otroligt glädjande att se att vi lyckats nå målet om god tillgång på bredband flera år tidigare än utsatt mål. Detta har varit möjligt tack vare ett målinriktat strategiskt arbete från ägarna och politiken ner till Nodra som gjort att vi kunnat leverera såväl inne i staden som ute i kommunens ytterområden, säger Pia Berglund, ordförande för Nodra.

Trots att vi på Nodra gläds åt att många inom kommunen har tillgång till fiber är det fortfarande drygt 2 % som saknar en snabb och stabil uppkoppling. Då delar av Nodras uppdrag kring målsättningen nu har uppnåtts väntar under året diskussioner för Rådhus AB som behöver besluta hur fortsättningen för Nodras bredbandsutbyggnad i kommunen ska se ut.

Till nyhetslistan

Dela nyheten: