Norrköping når regeringens bredbandsmål

Publicerad 1 april 2020 kl 15:40

Norrköpings kommuns satsning på en snabb bredbandsutbyggnad har gett resultat. 96,78 % av kommunens hushåll och företag har nu tillgång till fast bredband om minst 1 Gbit/s. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019 som nyligen publicerades.

Senast 2025 har regeringen satt upp ett mål om att 98 % bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet. Det målet kommer Norrköpings kommun att nå med god marginal. Det kommunala bolaget Nodra har bidragit stort till framgången genom att satsa på utbyggnad på landsbygden. PTS:s rapport visar att 70,53 % av kommunens hushåll och företag på landsbygden, som inte omfattar landsbygdens tätorter, har tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s. Det är en kraftig ökning från året innan då motsvarande anslutningsgrad var 41,73 %.

– Vi fortsätter att bygga ut vårt fibernät på landsbygden och ansluter hela tiden nya kunder. Enligt vår prognos kommer vi att nå en anslutning på 98 % i hela kommunen i början av 2024, säger Martin Kalvér, affärsområdeschef för bredband på Nodra.

Viktigt för landsbygdsutvecklingen

För Norrköpings kommun och Nodra är utbyggnaden av bredbandsnätet till invånare och företag en central fråga i såväl tätort som landsbygd. Att hela kommunen har tillgång till ett snabbt och stabilt bredband är en förutsättning för att bo och verka i hela kommunen.

– Inte minst i dessa tider ser vi hur avgörande det är att ha en infrastruktur som fungerar och som når ut till alla, oavsett var man bor i kommunen. Vi bygger ett öppet och robust nät med hög kapacitet. Med en stabil bredbandsuppkoppling skapas möjligheten att kunna arbeta hemifrån, studera på distans och hålla kontakten med familj och vänner, säger Martin Kalvér.

Bredbandsutbyggnad bidrar till att viktiga samhällsfunktioner som förskolor, äldreboenden och tekniska anläggningar kan säkras för framtidens behov. För företagen är ofta tekniken en ren överlevnadsfråga.

– Ett av de viktigaste sätten att ge förutsättningar för jobb, tillväxt och tillgång till välfärdstjänster i hela landet är att satsa på den digitala utvecklingen. Vi stolta över den snabba bredbandsutbyggnaden och dess betydelse för landsbygdens utveckling i Norrköping, säger Karin Jonsson (C), kommunalråd och politiskt ansvarig för landsbygdsutveckling i Norrköpings kommun.

Till nyhetslistan

Dela nyheten: