Norrköping Vatten och Avfall AB byter namn till Nodra AB

Publicerad 15 juni 2018 kl 17:00

Den 15 juni tog Norrköping Rådhus AB beslutet att Norrköping Vatten och Avfall AB får byta namn till Nodra AB. Namnbytet kommer officiellt att ske den 3 september i år.

Namnet Nodra är en kombination av orden ”Norrköping” och ”bidra” som i att bidra till den hållbara utvecklingen i Norrköping och att bidra till en bra vardag för bolagets kunder. I namnet finns också ordet ”nod” för att förtydliga att våra verksamheter och kunderbjudanden till stor del handlar om anslutningspunkter: det är vid noden som våra kunder ansluter sitt bredband, kopplar på sig på vatten- och avloppsnätet och får soporna hämtade.

Viktigt att representera alla verksamheter

– För mig är det viktigt att bolagets alla verksamheter är synliga i namnet. Hittills har enbart vattenverksamheten och avfallsverksamheten synts men vår bredbandsverksamhet är minst lika betydelsefull. Dessutom tror jag att tydligheten både för våra kunder och våra medarbetare blir bättre med ett kortare och mer lättstavat namn, säger Henrik Peterson, vd på Norrköping Vatten och Avfall.

I samband med namnbytet byter vi också logotype och färg på vårt informationsmaterial och skyltar. Men trots förändringarna tror Henrik Peterson att kunderna kommer att känna igen sig:

– Det kommer även i fortsättningen vara enkelt att vara kund hos oss och vi kommer att ha samma höga kvalitet på våra vatten-, avfalls- och bredbandstjänster. Tillsammans med våra kunder, entreprenörer och samarbetspartners fortsätter vi att skapa bra vardagar, nu och i framtiden.

 

Till nyhetslistan

Dela nyheten: