Norrköpingsvattnet klarar svenska PFAS-gränser

Publicerad 13 november 2020 kl 15:05

Häromdagen redovisade Naturskyddsföreningen sin undersökning av förekomsten av det miljöfarliga ämnet PFAS i dricksvattnet runt om i Sverige. Anledningen till undersökningen var att den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) tidigare i höstas tog fram nya gränsvärden för PFAS som innebar en kraftig sänkning.

Naturskyddsföreningens sammanställning av data från 42 dricksvattenverk visade att vid 16 av de 42 undersökta verken fanns PFAS-värden som översteg de europeiska gränserna. Vid ytterligare nio platser överskreds gränserna när man även räknade med förekomsten av PFAS i luft och mat. En av platserna i den kategorin är Norrköping.

Inga nya svenska gränser än

Än så länge har inte Livsmedelsverket justerat de svenska åtgärdsgränserna för PFAS i dricksvatten. I dagsläget menar Livsmedelsverket att de behöver noggrannare analyser av hur PFAS-halterna i svenskt dricksvatten ser ut. De påbörjade i år en kartläggning av PFAS-halter i dricksvatten, där resultatet med största sannolikhet kommer att sammanställas under våren 2021.

Svårt att mäta med dagens analysmetoder

På Nodra genomför vi regelbundna analyser på PFAS i vårt dricksvatten och det pågår ett arbete med att kartlägga källorna till PFAS kring vår dricksvattentäkt.

Vi har mätt upp låga halter PFAS i vattnet. För många PFAS-ämnen är halterna så låga att de analysmetoder som finns tillgängliga idag inte är tillräckligt känsliga och datan blir därför mycket osäker. Frågan är förstås ändå mycket viktig för Nodra och vi har börjat titta på möjliga åtgärder, men än så länge inväntar vi de nya åtgärdsgränserna från Livsmedelsverket.

Svenskt vattens uttalande i samband med Naturskyddsföreningens undersökning:
PFAS i dricksvattnet (på svensktvatten.se)

Till nyhetslistan

Dela nyheten: