Nu höjer vi säkerheten på Returpunkterna

Publicerad 5 april 2018 kl 14:45

Från och med den 1 april är alla fem Returpunkter i Norrköping bevakade med kamera. Åtgärden genomförs för att öka tryggheten för personalen på Returpunkterna, minska risken att farligt avfall orsakar skador på människor och miljön samt minska antalet stölder och kostnaderna för skadegörelse.

På Returpunkterna kan Norrköpingsborna lämna sitt sorterade grovavfall, elavfall och farliga avfall. Dessvärre är en del av det avfall som lämnas stöldbegärligt.

Branschorganisationen Avfall Sverige har kartlagt säkerheten på återvinningscentraler i Sverige och sammanställt goda exempel på förebyggande arbete. Kartläggningen tyder på att en kombination av åtgärder krävs för att motverka inbrott och skadegörelse. Exempel på förebyggande åtgärder som vi redan har genomfört är att vi låser in stöldbegärligt material och att vi har ronderande väktare och personlarm.

Till nyhetslistan

Dela nyheten: