Nya leverantörer hjälper Nodra att bli Sveriges bästa avfallsverksamhet

Publicerad 6 juli 2021 kl 10:43

Nodra står nu redo att fortsätta leverera bra vardagar till alla invånare i Norrköpings kommun under flera år framåt. Avtal har tecknats med flera stora och små, nya och redan bekanta företag som alla är redo att hjälpa Nodra att fortsätta erbjuda avfallstjänster med hög kvalitet.

Vi har nu avtal som säkerställer insamling, transporter och behandling av avfall men också för återbruk, leverans och service av fordon, avfallskärl, containrar, matavfallspåsar och annan källsorteringsutrustning.

Nodras mål inom avfallsområdet är att Norrköping ska ha Sveriges bästa avfallsverksamhet. Då är vi beroende av att våra kunder sorterar rätt, materialåtervinner och återbrukar. Lika viktigt är det att vi har samarbeten med duktiga, serviceinriktade entreprenörer.

Vi är glada över att vi nu har säkrat nya avtal inom insamling, transport, behandling och materialförsörjning med ett stort antal nya kompetenta partners inom avfallsområdet. Upphandlingarnas värde uppgår till totalt 80 miljoner kronor per år.

En tydlig strategi för upphandling

Nodra har tidigare haft många tjänster samlade i ett stort avtal men nu vill vi ge fler, och gärna lokala, entreprenörer möjlighet att vara med. Upphandlingarna som Nodra nu gör inom avfallsområdet är därför uppdelade i mindre delar för att göra det möjligt även för mindre företag att lämna anbud.

Nu när vi kan summera resultatet av vårt stora upphandlingsprojekt kan vi konstatera att vi lyckades med vår strategi. Våra nya avtalspartners utgör en blandning av små lokala företag och större aktörer som har de muskler som många av uppdragen kräver. Gemensamt för dem alla är att de lever upp till Nodras högt ställda krav avseende miljöprestanda, kvalitet och erfarenhet.

Kompetens hos många företag

Våra nya avtalspartners för att samla in avfall från Norrköpings alla hushåll är:

 • PreZero AB (Baklastad sopbil, mobil sopsug, frontlastare, lastväxlarfordon, styckegodsfordon)
 • Spol- och industriservice AB (Slamsugningsfordon)
 • GDL AB (Kranbil)
 • Viktor Hellberg (Hämtning via båt – all skärgårdshämtning)

Även avtalen för behandling av allt avfall som samlas in klara. Sammanlagt är det elva olika företag som har åtagits sig att återvinna Norrköpingsbornas avfall:

 • EON Värme Sverige AB (restavfall, brännbart avfall/energiåtervinning från Returpunkter, ris och grenar samt tryckimpregnerat virke)
 • Tekniska Verken i Linköping AB (matavfall)
 • Lantz Järn & Metall Fragmentering AB (metallskrot och däck på fälg)
 • Ragn-Sells Recycling AB (farligt avfall)
 • Ragn-Sells Treatment & Detox AB (asbest)
 • Renall AB (trädgårdskompost)
 • Stena Recycling AB (wellpapp och bilbatterier)
 • PreZero Recycling AB (blandat grovavfall, hårdplast, gips, lastpallar, böcker, inert avfall samt mjukplast)
 • FTI AB (Förpackningsavfall från fyrfacksinsamlingen)
 • Pressretur (Returpapper från fyrfacksinsamlingen)
 • Biototal AB (fosforfilter)

Våra nya insamlingsfordon levereras, servas och tvättas av Arver och alla transporter av avfall både lokalt och mer långväga kommer att ombesörjas av PreZero Recycling AB.

Vi har också nya avtal för leverans av flera andra produkter som är nödvändiga för att den kommunala avfallshanteringen ska fungera:

 • PWS AB (avfallskärl)
 • Scanlux Flexible AB (påsar och säckar)
 • SanSac AB (källsorteringsutrustning)

Inom det ekonomiskt minsta, men pedagogiskt och miljömässigt viktiga, avtalsområdet Återbruk är vi också klara med nya samarbetspartners. De som kommer ta hand om återbruksprodukter från Returpunkterna är:

 • Emmaus Stockholm (Möbler och husgeråd)
 • Frälsningsarmén (Kläder, möbler, husgeråd, leksaker samt sport och fritid)
 • Ge för Livet Second Hand (Kläder, leksaker samt sport och fritid)
 • Linköpings Stadsmission (Kläder, möbler och husgeråd)
 • Motala återvinningsförening (Leksaker samt sport och fritid)
Till nyhetslistan

Dela nyheten: