Oljeutsläppet i Motala ström påverkar inte dricksvattnet

Publicerad 12 oktober 2020 kl 09:45

Under söndagen den 11 oktober blev Nodra uppmärksammade på att det låg olja på ytan i Motala ström. Nodra hittade sedan tillsammans med Räddningstjänsten källan till oljeutsläppet som visade sig sedan vara någon som avsiktligt hällt stora mängder motorolja i två rensgallerbrunnar. Oljan har sedan runnit via dagvattenledningar ner i Strömmen.

Ingen olja vid vattenverket

Eftersom utsläppet skedde i närheten av sjön Glan som är vattentäkt för majoriteten av Norrköpingsborna, fanns det inledningsvis oro att oljan skulle kunna komma in till vattenverket. Det var därför med lättnad vi kunde konstatera att utsläppet skedde nedströms, det vill säga bortanför Glan och vårt vattenverk, utan möjlighet att påverka dricksvattnet.

Polisanmält för miljöbrott

Räddningstjänsten kunde under eftermiddagen stoppa en stor del av utsläppet genom att suga upp oljan med sugbil samt lägga ut länsar i Strömmen. Utsläppet är givetvis en mycket allvarlig händelse ändå, även om konsekvenserna lyckligtvis verkar bli små, eftersom olja som släpps ut i naturen kan ha en stor påverkan på djur- och naturliv. Händelsen är därför polisanmäld som misstänkt miljöbrott.

Till nyhetslistan

Dela nyheten: