14 april, 2020 kl 12:29

Det är inte brist på kemikalier och det finns ingen påverkan på dricksvattenproduktionen i Norrköping. På en presskonferens igår den 13 april, nämnde MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, vilka…

3 april, 2020 kl 11:34

Under 2019 pantade Norrköpingsborna mer än 5 miljoner burkar och flaskor i pantmaskinerna på våra Returpunkter. Många valde att skänka sin pant genom att trycka på välgörenhetsknappen i pantmaskinerna. Totalt…

1 april, 2020 kl 15:40

Norrköpings kommuns satsning på en snabb bredbandsutbyggnad har gett resultat. 96,78 % av kommunens hushåll och företag har nu tillgång till fast bredband om minst 1 Gbit/s. Det visar Post-…

24 mars, 2020 kl 08:31

Från och med den 1 april kommer du att kunna sortera lastpallar som ett eget avfallsslag på samtliga Returpunkter. Lastpallarna hämtas sedan av en samarbetspartner och återanvänds precis som de…

18 mars, 2020 kl 10:34

Den 22 mars är det Världsvattendagen. Dagen startades av FN för att uppmärksamma varför rent vatten är så viktigt. Här i Sverige har vi tillgång till rent vatten dygnet runt…

17 mars, 2020 kl 13:43

Vi kommer att installera en anläggning på Slottshagens reningsverk som ska fånga upp och omvandla metangas som idag läcker ut under uppgraderingsprocessen av biogas. Detta kommer kraftigt att minska verksamhetens…

17 januari, 2020 kl 11:46

Från och med årsskiftet finns det behållare för insamling av böcker på samtliga returpunkter. Det bästa är såklart att läsa om en god bok eller skänka den till en vän….

13 november, 2019 kl 10:59

Med start inom kort kommer Nodra, i samarbete med undersökningsföretaget Skop, att genomföra kundundersökningar. Vi kommer att skicka ut enkäter till 600 vatten- och avloppskunder, 600 kunder som har avfallshämtning…

4 oktober, 2019 kl 16:45

Från och med den 1 januari 2020 justeras avfallstaxan i Norrköping med i genomsnitt cirka 3 %, vilket motsvarar de ökande kostnaderna för Nodras avfallsverksamhet det senaste året. Ökningen beror…

4 oktober, 2019 kl 08:03

Brukningsavgifterna för vatten och avlopp i Norrköping kommer med start den 1 januari 2020, att höjas med 6 %.  Nodra höjer brukningsavgifterna dels på grund av ökade kostnader för det…