18 mars, 2020 kl 10:34

Den 22 mars är det Världsvattendagen. Dagen startades av FN för att uppmärksamma varför rent vatten är så viktigt. Här i Sverige har vi tillgång till rent vatten dygnet runt…

17 mars, 2020 kl 13:43

Vi kommer att installera en anläggning på Slottshagens reningsverk som ska fånga upp och omvandla metangas som idag läcker ut under uppgraderingsprocessen av biogas. Detta kommer kraftigt att minska verksamhetens…

17 januari, 2020 kl 11:46

Från och med årsskiftet finns det behållare för insamling av böcker på samtliga returpunkter. Det bästa är såklart att läsa om en god bok eller skänka den till en vän….

13 november, 2019 kl 10:59

Med start inom kort kommer Nodra, i samarbete med undersökningsföretaget Skop, att genomföra kundundersökningar. Vi kommer att skicka ut enkäter till 600 vatten- och avloppskunder, 600 kunder som har avfallshämtning…

4 oktober, 2019 kl 16:45

Från och med den 1 januari 2020 justeras avfallstaxan i Norrköping med i genomsnitt cirka 3 %, vilket motsvarar de ökande kostnaderna för Nodras avfallsverksamhet det senaste året. Ökningen beror…

4 oktober, 2019 kl 08:03

Brukningsavgifterna för vatten och avlopp i Norrköping kommer med start den 1 januari 2020, att höjas med 6 %.  Nodra höjer brukningsavgifterna dels på grund av ökade kostnader för det…

18 juli, 2019 kl 08:28

Hittills i år har Norrköpingsborna skänkt 45 000 kronor till WaterAid genom att trycka på välgörenhetsknappen i pantmaskinerna på våra Returpunkter. På Returpunkterna Norrköping och Åby finns storpantmaskinerna Pantamera Express…

4 juni, 2019 kl 08:35

När Nyckeltalsinstitutet jämför arbetsvillkoren på 330 företag hamnar Nodra i topp och är nu certifierad som Excellent arbetsgivare 2019. Ett av bolagets övergripande mål är att vara en modern och…

13 maj, 2019 kl 14:26

Facket i din soptunna som tidigare hette Brännbart avfall heter numera Restavfall. Det finns flera orsaker till att vi byter ut namnet. Ett av dem är att det i Sverige...

3 april, 2019 kl 10:50

I Norrköping finns moderna vattenskyddsområden kring kommunens vattentäkter, men tyvärr efterlevs inte alltid villkoren som gäller i ett vattenskyddsområde. Sveriges radio P1 sände måndagen den 1 april programmet Kaliber med…