31 augusti, 2018 kl 10:49

Från och med den 3 september har tidigare Norrköping Vatten och Avfall AB blivit Nodra AB. Nytt namn – men samma höga kvalitet på våra vatten-, avfalls- och bredbandstjänster.  Namnet…

19 juni, 2018 kl 13:50

I flera mataffärer i Norrköping är det möjligt att bli av med sitt farliga avfall i skåp kallade för Samlaren. Detta för att det ska vara riktigt enkelt att sortera…

15 juni, 2018 kl 17:00

Den 15 juni tog Norrköping Rådhus AB beslutet att Norrköping Vatten och Avfall AB får byta namn till Nodra AB. Namnbytet kommer officiellt att ske den 3 september i år….

30 maj, 2018 kl 15:14

Vi ber våra kunder att vara vattenvisa. Att vara vattenvis innebär att du försöker låta bli att använda mer vatten än vad som är nödvändigt. Värmen gör att många i…

11 maj, 2018 kl 15:06

Regeringens bredbandsmål är att 98 % bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s senast år 2025. Post- och telestyrelsen (PTS) gör varje år en inventering för att se…

23 april, 2018 kl 12:08

Nu kan du göra din anmälan till Autogiro direkt i din Internetbank. För att kunna använda Autogiro krävs att du har ett bankkonto, till exempel ditt lönekonto. Ange det kundnummer…

5 april, 2018 kl 14:45

Från och med den 1 april är alla fem Returpunkter i Norrköping bevakade med kamera. Åtgärden genomförs för att öka tryggheten för personalen på Returpunkterna, minska risken att farligt avfall…

25 januari, 2018 kl 09:00

Förra året installerades en anläggning på Slottshagens reningsverk som omvandlar avloppsvatten till el och värme. När avloppsvattnet renas på reningsverket bildas det metangas. Den gasen omvandlas till fordonsgas, eller biogas…

20 september, 2017 kl 10:07

Vi måste börja tänka mer cirkulärt när det gäller jordens resurser. Alltså att vi återanvänder och återvinner mer och att vi tänker en extra gång innan vi köper nytt. Se…