25 januari, 2018 kl 09:00

Förra året installerades en anläggning på Slottshagens reningsverk som omvandlar avloppsvatten till el och värme. När avloppsvattnet renas på reningsverket bildas det metangas. Den gasen omvandlas till fordonsgas, eller biogas…

20 september, 2017 kl 10:07

Vi måste börja tänka mer cirkulärt när det gäller jordens resurser. Alltså att vi återanvänder och återvinner mer och att vi tänker en extra gång innan vi köper nytt. Se…