Returpapper blir ett kommunalt ansvar

Publicerad 19 oktober 2021 kl 11:06

Förra året kom ett beslut från regeringen om att återvinningen av returpapper, det vill säga tidningar, reklamblad med mera, kommer att vara ett kommunalt ansvar från och med den 1 januari 2022. Hittills har insamlingen och återvinningen ordnats och bekostats av producenten, ett så kallat producentansvar, men efter årsskiftet är detta Nodras ansvar.

För den som har insamling av returpapper i fyrfackstunnor innebär det ingen skillnad eftersom Nodra redan idag samlar in från ditt hushåll.

Likaså har Nodra tecknat avtal med Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) så att vi även från årsskiftet kan erbjuda insamling av returpapper från återvinningsstationerna.

Nodra gör en koncessionsupphandling för flerbostadshusen

På Nodra är vår inriktning att vi gärna ser att fastighetsägare till flerbostadshus ska kunna fortsätta att erbjuda dina boende fastighetsnära insamling av returpapper. Vi kommer därför att göra en så kallad koncessionsupphandling, vilket kommer innebära att en handfull entreprenörer tilldelas uppdraget att samla in returpapper via kärl i kommunen hos de fastighetsägare som önskar. Nodra kommer att sätta en maxtaxa som entreprenörerna behöver hålla sig under och det är upp till fastighetsägaren att välja fritt bland dessa entreprenörer. Denna upphandling har nyligen annonserats.

Anledningen till att vi inte vill välja att göra en traditionell upphandling med en enskild entreprenör är för att vi dels vill ge fastighetsägare större valmöjligheter men också för att främja den marknad som finns i kommunen idag.

Vi meddelar fastighetsägare när det finns färdiga avtal

Efter att tilldelning skett i upphandlingen och vi vet vilka entreprenörer som vi kommer att anlita, går vi ut med information om detta så att fastighetsägare till flerbostadshus har tid att byta entreprenör samt säga upp eventuella befintliga avtal som rör hämtning av returpapper. Vi räknar med att ha ett avtal klart i början av december.

För den som har fastigheter med insamling av returpapper i underjordsbehållare eller bottentömmande behållare kommer vi att genomföra en direktupphandling av denna hämtning. När vi informerar om vilka entreprenörer som finns att välja på för returpapperinsamling via kärl informerar vi även om vilken entreprenör som kommer att tömma underjordsbehållare och bottentömmande behållare.

Detta innebär ingen förändring vad gäller insamlingen av förpackningar i dagsläget.

Frågor och svar om nytt ansvar för returpapper

Var kan jag som kund lämna returpapper från årsskiftet?

Det kommer inte innebära några förändringar för dig som bor i småhus och har fastighetsnära insamling via fyrfack eller gemensamt hämtställe.

För dig som bor i lägenhet eller driver en verksamhet kan fastighetsägaren även efter årsskiftet välja att ha fastighetsnära insamling av returpapper, men dock via de upphandlade entreprenörer som Nodra har. Det är upp till fastighetsägaren att bestämma om det ska finnas fastighetsnära insamling vid huset.

Om det är fullt i kärlen eller inte finns någon fastighetsnära insamling av returpapper kan kunder även fortsättningsvis lämna returpapper på återvinningsstationerna. Information om närmsta återvinningsstation finns på FTI AB:s webbplats www.ftiab.se

Vad behöver fastighetsägare till flerbostadshus göra?

Om fastighetsägaren har avtal för insamling av returpapper via en entreprenör idag behöver den kontakta entreprenören och säga upp avtalet.

När Nodras koncessionsupphandling av insamling från flerbostadshus och verksamheter är klar kommer vi att informera om vilka entreprenörer som går att kan välja mellan. Det kan mycket väl vara så att fastighetsägaren kan använda sig av samma entreprenör som tidigare. Vi kan dock inte ge några svar om det förrän upphandlingen är färdig. Vi beräknar att vi kan ge ett svar i december.

Vad händer med returpappret?

Returpappret materialåtervinns, det vill säga blir till nya pappersprodukter.

Det är skräpigt/fullt på återvinningsstationen, vad gör jag?

Kontakta Förpacknings- och tidningsinsamlingens kundservice för att felanmäla. Telefonnummer 020-088 03 11 kontakt@ftiab.se

Måste flerbostadshuset ha ett nytt avtal för all returinsamling? Inte enbart papper?

Det gäller enbart för returpapper. För förpackningar är det ingen förändring.

Kan man fortsätta ha sin privata entreprenör vid flerbostadshuset?

Nej inte genom samma avtal. Men om den entreprenör man har idag även blir en av de upphandlade entreprenörerna kan man välja att använda samma men ropa av efter Nodras avtal.

Hur gör vi valet av entreprenör? Egen kontakt eller via Nodra?

Fastighetsägare till flerbostadshus kontaktar någon av entreprenörerna som är upphandlade. Kontaktuppgifter till entreprenörerna publiceras på nodra.se i december. Om du idag samlar in via underjordsbehållare, kontakta Nodra.

När kommer de fem entreprenörerna att offentliggöras för returpapper?

Upphandlingen är klar i december och vi skickar ett brev med information så snart som möjligt efter det. Information kommer även att finnas på nodra.se

Hur länge ska vi skriva avtalet på?

Vårt koncessionsavtal gäller i 2 år, men kan komma att förlängas.

Måste vi säga upp avtalet? Det blir väl ändå olagligt vid årsskiftet?

Ja, det är olagligt att ha egna avtal, men vi rekommenderar ändå att ni säger upp dem.

Har ni räknat med överprövningstid i upphandlingen av entreprenörer?

Tyvärr är tiden kommunerna har fått väldigt knapp, så vi hoppas att det inte blir överprövat.

Det känns som kort omställningstid, kom inte beslutet om att det skulle bli kommunalt avfall långt tidigare?

Beslutet kom i december 2020, men mallar från branschorganisationen Avfall Sverige var klara först i slutet av juni 2021. Under våren var det fortfarande mycket som var oklart nationellt, varför vi ville vänta in besked från Avfall Sverige, FTI AB med fler.

Till nyhetslistan

Dela nyheten: