Returpunkten i Norrköping stänger

Publicerad 16 juni 2021 kl 14:18

11 juli är sista dagen som Returpunkten vid Stohagsgatan i Norrköping kommer att vara öppen. Marken där Returpunkten står behövs för att kunna utveckla verksamheten för buss- och spårvagnsverkstaden i området. Nodra arbetar för att hitta en lämplig plats för att kunna öppna en Returpunkt i Norrköpings tätort igen.

– Förutom att titta på olika platser tittar vi förstås också på andra lösningar som kan underlätta för våra kunder att lämna sitt grovavfall för återvinning under tiden som Returpunkten är stängd. Till exempel tittar vi på att utöka öppettiderna för våra på övriga Returpunkter och att göra anläggningen i Åby något större. Vi tittar även på andra tjänster som skulle kunna underlätta. Självklart kommer vi att informera på vår webbplats när vi kommit fram till bra lösningar, säger Anders Karlsson, affärsområdeschef för avfall på Nodra.

Utmaning att hitta en lämplig plats

En helt ny Returpunkt med fokus på återbruk och hållbarhet, kallad Nodra park, är planerad sedan länge men kommer inte stå färdig förrän 2023. I väntan på den har förhoppningen varit att den tillfälliga Returpunkten ska vara en god ersättning under en period. Men att hitta rätt plats har hittills visat sig vara en utmaning:

– Vi måste hitta en plats som har alla förutsättningar som behövs för en Returpunkt: att den ska fungera för trafikflöden, placering i staden, detaljplaner, storlek, störning för omgivningen, markförhållanden med mera. Våra två bästa alternativ för en ny tillfällig Returpunkt, längs Lindövägen respektive Fiskebyvägen, har tyvärr blivit fördröjda. Fördröjningen beror i det ena fallet på att vår bygglovsansökan har blivit överklagad och i det andra på att vi har stött på fornlämningar som behöver bli undersökta. Vi jobbar vidare på flera olika alternativ för att kunna erbjuda en Returpunkt snart igen i Norrköpings tätort, säger Anders Karlsson.

Läs mer om Nodra Park 2023:

Nodra Park 2023 – noden i Sveriges bästa avfallsverksamhet

Till nyhetslistan

Dela nyheten: