Sanktioner mot Ryssland och Belarus påverkar Nodras leverantörer

Publicerad 10 november 2022 kl 08:46

EU har sedan februari 2022 antagit ett stort antal sanktioner mot Ryssland och Belarus, bland annat sanktionsförordningen som berör upphandlingsområdet.

Sanktionsförordningen innebär att det är förbjudet att tilldela offentliga kontrakt eller koncessioner till

  • ryska medborgare, fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland
  • juridiska personer, enheter eller organ som till mer än 50 procent direkt eller indirekt ägs av en enhet som avses i punkten ovan
  • fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag av, en enhet som avses i ovanstående punkter
  • juridiska personer, enheter eller organ som anlitar underleverantör som avses i föregående punkter om underleverantörens insats står för mer än 10 % av kontraktets värde.

Från och med den 11 oktober 2022 är det även förbjudet att fullgöra befintliga offentliga kontrakt eller koncessionskontrakt med juridiska personer, enheter eller organ som faller under kriterierna i punkterna ovan.

Leverantörer till Nodra ska omgående kontakta oss om någon av ovanstående punkter är aktuella för företaget. Vi ber även leverantörer vara uppmärksamma på eventuella förändringar i företag som man i dagsläget har som leverantörer i sin egen verksamhet.

Vid frågor kontakta upphandling@nodra.se.

Till nyhetslistan

Dela nyheten: