Två upphandlingar klara – tillsammans skapar vi Sveriges bästa avfallsverksamhet!

Publicerad 18 december 2020 kl 08:36

Nodra genomför sju stora upphandlingar inom avfallsområdet. Två upphandlingar är klara och vi är glada att vi nu kan teckna avtal med flera lokalt förankrade företag som har gedigen erfarenhet av avfallsinsamling. Upphandling av avfallstransporter och rangering pågår just nu – var med och lämna anbud. 

Nodras mål inom avfallsområdet är att Norrköping ska ha Sveriges bästa avfallsverksamhet. Då är vi beroende av att våra kunder sorterar rätt, materialåtervinner och återbrukar. Lika viktigt är det att vi har samarbeten med duktiga, serviceinriktade entreprenörer.

Det närmaste året löper flera avtal ut inom insamling, transport, behandling och materialförsörjning. Därför arbetar vi nu intensivt med att handla upp nya partners inom avfallsområdet. Det blir totalt sju stora upphandlingar som genomförs till ett värde av totalt 80 miljoner kronor per år.

Tecknar avtal med fyra lokalt förankrade företag

Den största upphandlingen som gäller avfallsinsamling från bland annat flerbostadshus och verksamheter, med ett värde på 30-35 miljoner kronor per år, är avklarad. Upphandlingen var uppdelad på olika områden och från mitten av maj 2021 kommer fyra olika företag att hjälpa oss att bli Sveriges bästa avfallsverksamhet.

– Jag är väldigt nöjd med utfallet av upphandlingen av nya insamlingsentreprenörer. De företag som vi nu kommer att skriva avtal med har alla en lokal förankring i Norrköping och en gedigen erfarenhet av avfallsinsamling, säger Anders Karlsson, affärsområdeschef för avfall på Nodra.

Både små och stora leverantörer

Tidigare har vi haft många tjänster samlade i ett stort avtal men nu vill vi ge fler, och gärna lokala, entreprenörer möjlighet att vara med. Upphandlingarna som Nodra nu gör inom avfallsområdet är uppdelade i mindre delar för att göra det möjligt även för mindre företag att lämna anbud.

– De utgör en mix av stora och små leverantörer, från det lilla enmansföretaget till det multinationella bolaget. Dessutom ligger prisnivåerna i linje med förväntningarna vilket är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta hålla en rimlig prisnivå på våra tjänster, säger Anders Karlsson.

Se en film där Anders Karlsson berättar mer om varför vi upphandlar så mycket inom avfallssidan just nu och fördelarna vi ser med att dela upp upphandlingarna.

Många upphandlingar inom avfallsområdet

Genomförda upphandlingar

Avfallsinsamling

Insamling av avfall från flerbostadshus, verksamheter och småhus i skärgården samt hämtning av slam och fosforfilter. Upphandlingen var uppdelad i sju delområden. Ett företag kunde lämna anbud på ett eller flera delområden i upphandlingen.

De sju delområdena samt vinnande anbudsgivare är:

 • Vanlig sopbil och sopsug – Suez
 • Kranbil – GDL
 • Frontlastarfordon – Suez
 • Slamsugningsfordon – Spol- och industriservice
 • Lastväxlarfordon – Suez
 • Styckegodsbil – Suez
 • Båt – Viktor Hellberg

Containrar

Containrar till Returpunkter och kommande omlastningsstation samt för viss insamling av hushållsavfall.

Den anbudsgivare som har blivit tilldelad avtalet för containrar är Dinacon AB.

Pågående upphandling dec 2020 – feb 2021

 • Avfallstransporter och rangering
  Transport av allt insamlat avfall från Returpunkter och från omlastningsstation till upphandlad behandlingsmottagare

Aktuella upphandlingar annonseras i verktyget Visma TendSign

Visma TendSign

Kommande upphandlingar under våren 2021

 • Behandling av avfall
  Ta hand om insamlat avfall från hushåll, verksamheter och på Returpunkter för materialåtervinning, energiåtervinning och deponi.
 • Källsorteringsutrustning
  Diverse material för att underlätta och möjliggöra bra sortering av avfall hemma i hushållen, i butiker och på våra Returpunkter.
 • Avfallspåsar och avfallssäckar
  Olika slags påsar och säckar som vi använder för att samla in avfall från hushåll och verksamheter.
 • Avfallskärl med tillbehör
  Kärl för insamling av avfall från småhus, flerfamiljshus och verksamheter. Vanliga avfallskärl, delade kärl och fyrfackskärl med reservdelar och tillbehör.
Till nyhetslistan

Dela nyheten: