Var rädd om din sophämtare i vinter

Publicerad 1 december 2019 kl 14:01

Hjälp oss att göra hämtningen säkrare!

Det är viktigt att vägen fram till dina soptunnor är snöröjd och säker. Om det finns hinder i vägen, eller om det är oskottat och inget har gjorts för att bekämpa halkan, kan vi tyvärr inte hämta dina sopor. Det är alltid chauffören som avgör om det är säkert att köra på en väg som är alltför hal eller är dåligt snöröjd.

På vissa ställen kan vi bli tvungna att hitta en tillfällig plats att ställa soptunnorna på för att kunna garantera en fungerande hämtning under vintern. Detta kommer du i så fall att få information om: via posten, SMS eller lapp i din brevlåda.

Registrera ditt nummer för SMS-utskick

Aktuella vinterstationer 

5 enkla sätt att hjälpa din sophämtare:

  • Skotta och sanda den väg som sophämtaren använder för att dra dina soptunnor.
  • Ställ tunnorna med handtaget utåt.
  • Ta bort eventuella snövallar mot gatan.
  • Ploga och sanda körvägen fram till tunnorna och vid eventuella vändplatser.
  • Om du har en slambrunn: Skotta fram en gångväg fram till slambrunnen och sanda gärna. Skotta även fram locket till slambrunnen.

Så här är reglerna för körvägen fram till soptunnorna:

Den plogade ytan måste vara minst 3,5 meter bred och ytterligare en meter på varje sida måste vara fri från utstickande grenar och andra hinder.

Vägen måste också ha en fri höjd på minst 4,6 meter för att sop- och slambilarna ska kunna komma fram.

Om soptunnorna inte kan tömmas:

Om vi inte kan tömma dina soptunnor måste du som fastighetsägare förvara ditt avfall till nästa ordinarie hämtningstillfälle. Det går bra att lämna en extrasäck med restavfall vid nästa ordinarie hämtningstillfälle. Förpackningar och tidningar ska du vid dessa tillfällen lämna till en återvinningsstation om de inte får plats i din tunna. Om du som fastighetsägare ändå vill eller måste ha sophämtning innan nästa ordinarie hämtning kan du beställa det hos kundservice och du står då själv för den kostnaden.

Du hittar alla avgifter i vår renhållningstaxa. Extra hämtning genomförs bara om vägen är farbar, det vill säga om de tidigare problemen är åtgärdade.

Vill du veta mer?

På kommunens webbplats hittar du mer information om vinterväghållning och vilket ansvar Norrköpings kommun och fastighetsägarna har för snöröjning och halkbekämpning i kommunen.

Vinterväghållning på www.norrkoping.se

 

Till nyhetslistan

Dela nyheten: