Världstoalettdagen 19 november

Publicerad 19 november 2018 kl 10:04

Den 19 november är FN:s världstoalettdag, vars syfte är att uppmärksamma sanitetsfrågor runt om i världen. I Sverige har vi tillgång till både toaletter och rent vatten. Här fokuserar vi istället på att få bättre toalettvett och att vi måste spola rätt.

Hushållspapper är vanligaste ”fultorkningen”

Du känner väl till att det bara är toalettpapper som löses upp lätt i avloppet och därför är det enda pappret som ska spolas ner? Men vad gör du när toalettpappret är slut? Oftast löser vi situationen genom att ”fultorka” oss med hushållspapper som sedan spolas ned i toaletten, det visar en undersökning som YouGov* genomförde 2017 på uppdrag av vår branschorganisation Svenskt Vatten. Men vad var tredje svensk inte känner till är att hushållspapper som spolas ned i toaletten kan orsaka stopp och översvämningar.

Förutom stopp i ledningar och pumpar, samt översvämningar med efterföljande utsläpp av orenat avloppsvatten till våra vattendrag orsakar nedspolat hushållspapper, våtservetter och annat papper som inte är toalettpapper också en stor mängd avfall som måste rensas bort från galler och ledningar i avloppsreningsverken och köras bort för förbränning. Totalt rensas cirka 1,6 kg skräp per person och år bort från Norrköpings största reningsverk.

Hoppas på beteendeförändring

Vi hoppas såklart att vi genom att berätta om skillnaden mellan toalettpapper och annat papper får många att ändra sitt beteende och slänga övrigt papper bland restavfallet istället, men också att ”fulspolare” tänker till innan de spolar ner saker som inte hör hemma i toaletten.

Toalettvett

Fulspola

Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.

Fultorka

Att torka sig med någonting annat än toalettpapper när detta är slut. Det är helt okej så länge som detta slängs bland restavfall och inte spolas ned i toaletten.

Sluta fulspola – bästa tipset:

Ha alltid en papperskorg på toaletten där hushållspapper, våtservetter och annat skräp kan slängas. Skräp ska alltid slängas bland restavfall.

Detta får man slänga i toan:

Allt som kommer inifrån kroppen – kiss, bajs och andra kroppsvätskor. Toalettpapper är också gjort för att spolas ned i toaletten. Hushållspapper och våtservetter däremot löses inte upp av vatten.

 

*Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 13-16 oktober 2017 genomfördes sammanlagt 1012 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

Till nyhetslistan

Dela nyheten: