Vi har alla ett ansvar att vara rädda om våra vattentäkter

Publicerad 3 april 2019 kl 10:50

I Norrköping finns moderna vattenskyddsområden kring kommunens vattentäkter, men tyvärr efterlevs inte alltid villkoren som gäller i ett vattenskyddsområde.

Sveriges radio P1 sände måndagen den 1 april programmet Kaliber med temat skydd av vattentäkter. Enligt den enkätundersökning som programmet har utfört visar det sig att ca 30 % av alla vattentäkter i landet saknar vattenskyddsområde och flera täkter har gamla skyddsområden som inrättats innan miljöbalken trädde i kraft 1998.

Norrköping ligger betydligt bättre till i den statistiken eftersom samtliga ordinarie vattentäkter har moderna vattenskyddsområden, vilket betyder att de är inrättade efter 1998. Men arbetet slutar inte där: Nodra har nyligen startat upp ett arbete med att uppdatera riskbilden för Norrköpings största vattentäkt Glan med syftet att se om villkoren behöver uppdateras.

Tillstånd krävs
Ett vattenskyddsområde är dock inte bättre skyddat än hur väl de satta villkoren efterlevs. I ett vattenskyddsområde råder allmän försiktighet och det krävs tillstånd för aktiviteter så som större avverkningsprojekt och spridning av bekämpningsmedel med mera i området närmast täkten. Tillstånden ges ut av samhällsbyggnadskontorets avdelning för miljö och hälsa.

Alla som verkar och rör sig i ett vattenskyddsområde har ett ansvar att se till att de villkor som finns efterlevs. Tyvärr förekommer det till exempel röjning av vass med bekämpningsmedel vid föreningars eller privata badplatser. Det har en kraftig påverkan på vattnet och vattenkvalitén.

Läs om vattenskyddsområden och villkoren för dessa

Till nyhetslistan

Dela nyheten: