Vi rustar för nya förpackningsansvaret

Publicerad 28 mars 2023 kl 15:19

Det ska bli enklare för hushållen att sortera sitt förpackningsavfall. Det är syftet med den nya förordningen om producentansvar för förpackningar som regeringen beslutade om i juni 2022. Den innebär bland annat att kommunerna tar över ansvaret för insamling av förpackningar den 1 januari 2024. 

Just nu arbetar en projektgrupp på Nodra med att planera och starta upp de aktiviteter som vi behöver genomföra för att kunna överta insamlingsansvaret. Målet är att övertagandet den 1 januari 2024 ska gå så smidigt som möjligt för alla.

När vi är klara med planeringsarbetet kommer vi kunna berätta mer om hur vi planerar att överta ansvaret av förpackningsinsamlingen.

Frågor och svar

Vi förstår att de nya reglerna väcker frågor. Här har vi sammanställt svar på några frågor om ansvarsövertagandet den 1 januari 2024.

Vad behöver vi som fastighetsägare eller förening för flerbostadshus göra för att förbereda oss inför 2024?
Ni som erbjuder fastighetsnära insamling av förpackningar kommer att få mer information från oss hur övertagandet kommer att gå till och hur det eventuellt påverkar era befintliga avtal med insamlingsentreprenör.

Vad innebär den nya förordningen för de kostnader vi som fastighetsägare eller förening för flerbostadshus har idag kopplat till fastighetsnära insamling?
Vi kommer att få ersättning från producenterna enligt föreskrifter från Naturvårdsverket som ska täcka en grundhämtning. Vi arbetar nu med ett förslag till ny avfallstaxa för 2024. När vi har kommit längre i processen kommer vi att informera vad kostnaden för insamlingen av förpackningar blir.

Syftet med den nya förordningen

  • Öka återvinningen av förpackningar.

  • Minska mängden förpackningar och förpackningsavfall.

  • Säkerställa att förpackningsavfall tas hand om på ett miljö- och hälsomässigt tillfredsställande sätt.

  • Effektivisera genom att samordna insamlingen av förpackningar med insamling av matavfall, restavfall samt returpapper.

Till nyhetslistan

Dela nyheten: