Hållbara Norrköping

Nodra är en viktig aktör i Norrköpings hållbara utveckling. Med strategisk planering och kreativa lösningar bidrar vi till en hållbar vardag för alla som lever och verkar i Norrköpings kommun och ett hållbart samhälle för oss alla. Tillsammans skapar vi bra vardagar, nu och i framtiden.

Här har vi samlat några exempel på hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor och tillsammans bidrar till en hållbar kommun och omvärld.

Illustration av en gatukorsning med mycket gröna träd och buskar

Vi bygger en grön barriär för ökad upplevelsekvalitet i Inre hamnen

Utbyggnaden av Inre hamnen gör att staden växer allt närmare Slottshagens reningsverk. Därför bygger vi en grön barriär med över tusen träd, buskar och klätterväxter som ska minska luktspridning, ge ökad upplevelsekvalitet i området och gynna biologisk mångfald.

Foto på vattenyta

Så arbetar vi med strategisk förnyelse av Norrköpings vatten- och avloppsnät

För att kunna fortsätta ha en trygg och säker leverans av våra vatten- och avloppstjänster behöver ledningarna i Norrköping succesivt renoveras eller bytas ut. Nodras förnyelseprogram för VA-ledningsnätet är ett strategiskt och systematiskt arbete för ett långsiktigt hållbart VA-nät i Norrköping.

Dela sidan: