Hållbara Norrköping

Nodra är en viktig aktör i Norrköpings hållbara utveckling. Med strategisk planering och kreativa lösningar bidrar vi till en hållbar vardag för alla som lever och verkar i Norrköpings kommun och ett hållbart samhälle för oss alla. Tillsammans skapar vi bra vardagar, nu och i framtiden.

Nodra Park - noden i Sveriges bästa avfallsverksamhet

Vi ska bygga en ny smart Returpunkt med fokus på återbruk och hållbarhet. Anläggningen Nodra Park blir även knytpunkten för vår avfallsverksamhet och en kreativ plats för att lära och utvecklas - tillsammans skapar vi Sveriges bästa avfallsverksamhet och ett hållbart Norrköping.

En hög med soppåsar på ett betonggolv utomhus.

Vad finns i soppåsen?

Vi har samlat in sopor från en stor mängd boende i Norrköping, öppnat påsarna och tittat på hur mycket som är rätt sorterat och hur mycket som har råkat hamna fel.

Illustration av en gatukorsning med mycket gröna träd och buskar

Vi bygger en grön barriär för ökad upplevelsekvalitet i Inre hamnen

Utbyggnaden av Inre hamnen gör att staden växer allt närmare Slottshagens reningsverk. Därför bygger vi en grön barriär med över tusen träd, buskar och klätterväxter som ska minska luktspridning, ge ökad upplevelsekvalitet i området och gynna biologisk mångfald.

Foto på vattenyta

Strategisk förnyelse av Norrköpings vatten- och avloppsnät

För att kunna fortsätta ha en trygg och säker leverans av våra vatten- och avloppstjänster behöver ledningarna i Norrköping successivt renoveras eller bytas ut. Nodras förnyelseprogram för VA-ledningsnätet är ett strategiskt och systematiskt arbete för ett långsiktigt hållbart VA-nät i Norrköping.

Foto på en del av en kust med vatten i mitten och landremsor runt om

Det är bara vatten

Det allra viktigaste vi har! Här har vi samlat bra vattenfakta och smarta vattensparar-tips. Så att vi tillsammans kan ta vara på vår allra viktigaste naturresurs.

Dela sidan: