Dispositionsskiss-Nodra-Park-2021-04-09-tillh-Markmodell

Skiss på dispositionen av anläggningen Nodra Park med bland annat en cirkulationsplats, en kontorsbyggnad, återbrukshus, parkering för sopbilar och omlastningsplats

Dela sidan: