Många spännande jobb inom samhällsbyggnad i Norrköping

Tillsammans med kommunens samhällsbyggnadskontor och andra aktörer ser vi till att Norrköping fungerar, lever och växer. Det är en spännande tid just nu med många stora omvandlingsprojekt som förändrar staden och hela kommunen. Det kräver bra samarbete och rätt kompetenser inom hela samhällsbyggnadsprocessen.

Norrköping har över 145 000 invånare och kommunen fortsätter att växa. Nya stadsdelar växer fram, Ostlänken kommer till staden och ny centralstation ska byggas liksom Inre hamnen – det största stadsutvecklingsprojektet i vår stads historia. En spännande utveckling som vi på Nodra har förmånen att vara en del av. Våra samhällsviktiga tjänster inom avfall, bredband och VA är en förutsättning för Norrköpings utveckling. Vi ser till att Norrköping har en stabil uppkoppling, rent vatten i kranen, att avloppsvattnet renas och att avfallet tas om hand på ett hållbart sätt.

På Norrköpings kommuns webbplats, under namnet Next: Norrköping, kan du läsa mer om de stora stadsutvecklingsprojekten och Norrköpings utveckling:

Next: Norrköping

Jobba med samhällsbyggnad i Norrköpings kommun

Om du inte hittar ett jobb hos oss på Nodra just nu som passar för din kompetens och drivkraft vill vi tipsa om att Norrköpings kommun har många spännande roller. Tillsammans bygger vi dagens och framtidens Norrköping. Vill du vara med?

Läs mer om hur det är att jobba med samhällsbyggnad inom Norrköpings kommun och vilka lediga tjänster det finns just nu:

Jobba med samhällsbyggnad i Norrköpings kommun

Se vilka lediga tjänster vi har på Nodra just nu:

Lediga tjänster på Nodra

Samhällbyggnadsprocessen – från idé till verklighet

Tillsammans med kommunens samhällsbyggnadskontor och andra aktörer planerar, bygger och förvaltar vi den fysiska miljön i Norrköpings kommun. Inom samhällsbyggnadsprocessen sätter vi ramarna för Norrköping att växa och utvecklas på ett hållbart sätt för alla som bor, besöker och arbetar i Norrköping. Vi har ansvar från idé till verklighet, och ett nära samarbete mellan olika kompetenser är en av våra framgångsfaktorer. Vi arbetar aktivt för att vårt gemensamma arbete ska vara samordnat och effektivt för att möta kundernas behov och vara rustade för Norrköpings utveckling.

Mer om Norrköpings starka expansionsfas

I en bilaga distribuerad av Dagens Industri kan du läsa om flera av de spännande projekt som pågår och planeras i Norrköping.

Läs bilagan om Norrköpings starka expansionsfas

Tidningsframsida med bild från Norrköping

Dela sidan: