Vi är ett “Great Place To Work”

Nodra är för andra året certifierad av Great Place to Work®, som varje år undersöker arbetsplatskulturen för 11,5 miljoner medarbetare i 90 länder. Certifieringen bygger på en enkät där medarbetarna själva betygsätter sin arbetsgivare.

Logtyp för Great Place To Work med texten Certifierad feb 2021-jan 2022

Certifieringen är baserad på Great Place to Work© Institutes globala standard för vad som kännetecknar en god arbetsplats och är ett bevis på att de anställda upplever en mycket hög grad av trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap inom organisationen.

Det som utmärker en bra arbetsplats enligt Great Place to Work är en arbetsplats där jag

  • litar på människorna jag arbetar för
  • är stolt över det jag gör
  • trivs ihop med människorna jag arbetar med.

Nodras resultat

Resultatet av medarbetarundersökningen visar bland annat på att våra medarbetare tycker att Nodra har en tillitsbaserad verksamhet, att de känner en stolthet i att kunna bidra till samhället och att gemenskapen inom bolaget är hög.

Några av Nodras styrkor enligt våra medarbetare:

  • Jag som medarbetare ges mycket ansvar

  • Jag är stolt över hur vi bidrar i samhället.

  • Hos Nodra kan jag vara mig själv.

  • Jag har möjlighet att ta ledigt när jag behöver.

  • Som ny på bolaget blir man väl mottagen.

  • Ledare och chefer litar på att jag gör ett bra jobb.

  • Jag gör skillnad.

Porträttfoto på vd Henrik Peterson
"Det är viktigt att vi tar reda på medarbetarnas känsla och upplevelse av Nodra som arbetsplats. De är ju bolagets viktigaste resurs. Att 84 procent av våra medarbetare tycker att Nodra är en mycket bra arbetsplats är ett riktigt gott betyg"
Henrik Peterson
VD

Vi tycker att det är viktigt att ständigt förbättras. Efter varje medarbetarundersökning sätter vi upp en handlingsplan med aktiviteter i syfte att på såväl kort- som långsiktigt bli en ännu bättre arbetsplats.

74 %

blev resultatet för Nodra som helhet i medarbetarundersökningen Trust Index. Minst 70 % krävs för certifiering.

84 %

tycker att sammantaget är Nodra en mycket bra arbetsplats

87 %

av medarbetarna på Nodra svarade på undersökningen.

Great Place to Work är ett undersöknings- och konsultföretag med huvudkontor i USA och med dotterbolag världen över. Varje år utför Great Place to Work® medarbetarundersökningar av 11,5 miljoner medarbetare från över 10 000 organisationer i 90 länder. Bakom studierna ligger 30 års forskning om vad som utmärker en bra arbetsplats.

Läs mer om Great Place To Work

Läs fler artiklar

Dela sidan: