Vi är ett “Great Place To Work”

Nodra är certifierad av Great Place to Work®, som varje år undersöker arbetsplatskulturen för 11,5 miljoner medarbetare i 90 länder. Bakom studierna ligger 30 års forskning om vad som utmärker en bra arbetsplats.

Logtyp för Great Place To Work med texten Certifierad feb 2021-jan 2022

Certifieringen är baserad på Great Place to Work© Institutes globala standard för vad som kännetecknar en god arbetsplats och är ett bevis på att de anställda upplever en mycket hög grad av trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap inom organisationen.

73 %

blev resultatet för Nodra som helhet i medarbetarundersökningen Trust Index.

78 %

tycker att sammantaget är Nodra en mycket bra arbetsplats

97 %

av medarbetarna på Nodra svarade på undersökningen.

Porträttfoto på vd Henrik Peterson97 procent är ett fantastiskt deltagande! Då kan vi vara säkra på att resultatet är tillförlitligt och att vi har ett bra underlag att arbeta vidare med för att bli en ännu bättre arbetsgivare.Henrik PetersonVD

Great Place to Work är ett undersöknings- och konsultföretag med huvudkontor i USA och med dotterbolag världen över. Varje år utför Great Place to Work® medarbetarundersökningar av 11,5 miljoner medarbetare från över 10 000 organisationer i 90 länder.

Läs mer om Great Place To Work

Läs fler artiklar

Dela sidan: