David har utmanande uppgifter och tycker om att utvecklas

David Osmanoff är underhållsingenjör och arbetar med drift och underhåll på ledningsnätet.

Hur skulle du beskriva ditt jobb för någon som inte är insatt?
Jag arbetar med drift och underhåll av ledningsnätet med inriktning på spillvatten. Arbetet innebär både avhjälpande och förebyggande åtgärder. När det uppstår problem på ledningsnätet utreder jag orsaken och beställer arbeten för att åtgärda problemet. Det bedrivs även projekt på ledningsnätet och jag representerar driften i de större projekten som utförs.

Vad har du studerat eller jobbat med innan?
Jag arbetade senast inom transportbranschen, men jag har även tidigare arbetat inom VA-branschen på entreprenadsidan.

Hur kom det sig att du började jobba på Nodra?
Jag kände att det vara dags att utmana och utveckla mig i min yrkesroll. Möjligheten att få ta ett större ansvar lockade mig till att arbeta på Nodra.

“En fördel med arbetet är att jag hela tiden utvecklas och lär mig nya saker.”

Vad är det roligaste med ditt jobb?
Det roligaste med mitt jobb är friheten att styra sin arbetsdag, omväxling i arbetet och såklart kollegorna. En fördel med arbetet är att jag hela tiden utvecklas och lär mig nya saker. Det känns också kul att kunna vara med att påverka VA-utvecklingen på ett positivt sätt.

Vilken är den största utmaningen med ditt jobb?
Den största utmaningen är att klara av att hålla många bollar i luften.

Kan du berätta om någon arbetsuppgift eller projekt som varit speciellt spännande?
Det är alltid utmanande med större projekt och arbeten där fler aktörer är inblandade. En arbetsuppgift som jag särskilt minns var när jag tog över som driftrepresentant för en storstörning på grund av att många vattenläckor uppdagades samtidigt. Det var väldigt roligt att vi kollegor jobbade som ett team och bollade idéer för att på bästa sätt lösa uppgifterna som vi ställdes inför.

Vilken kompetens eller personlig egenskap tycker du är viktigast för att vara bra på ditt jobb?
Det är bra om man är lösningsorienterad och har sociala färdigheter. Det ingår mycket kontakt med kunder, kollegor och entreprenörer i mitt arbete.

På vilket sätt bidrar du till ett hållbart Norrköping?
Hållbarhetstänket är en del av arbetet hela tiden. Det kan handla om vikten av rätt material eller metoder i utförandet som gynnar en hållbar utveckling.

Vad är en bra vardag på jobbet för dig?
Jag uppskattar variation i arbetet. Jag tycker också om när det dyker upp arbetsuppgifter eller problem som kräver lite mer av mig, när man måste vässa hjärnan.

Dela sidan: