Jonas trivs med att inte ha en fast arbetsplats

Jonas Törnvall jobbar som projektledare med att utveckla våra anläggningar för vatten och avlopp. Hans arbetsplats är där han behövs för dagen, på reningsverket, vattenverket eller på kontoret.

Vad gör du på jobbet?
Mitt arbete är att planera, organisera, leda och styra projekt utifrån uppställda mål avseende tid, kvalité och ekonomi.

Vad är det roligaste med ditt jobb?
Variationen av de dagliga arbetsuppgifterna och de olika komplexiteter varje projekt har som ska lösas.

Vilken är den största utmaningen i ditt jobb?
Planera, presentera, skapa förståelse samt utföra de olika projekten med så minimal driftstörning på anläggningarna som möjligt. Vissa delar i anläggningar kan stängas av helt, vissa kan man ändra drift på, och vissa delar måste utföras under pågående drift och produktion.

Berätta om något du lärt dig via jobbet som du inte kunde innan du började här.
Jag har lärt mig otroligt mycket under mina år på Nodra, är man nyfiken, intresserad och lyhörd så kommer man långt.

Vad är en bra vardag på jobbet för dig?
Kollegorna och variationen av de olika arbetsuppgifterna på våra olika anläggningar. Jag har förmånen, enligt mig, att jag inte har någon fast arbetsplats utan jag anpassar min arbetsdag utifrån
hur agendan för dagen ser ut och är då antingen på reningsverket, vattenverket eller kontoret, eller som ibland på samtliga tre arbetsplatser under en och samma dag.

Är man nyfiken, intresserad och lyhörd så kommer man långt

Möt några av våra medarbetare

Drifttekniker vid ett instrument på vattenverket

Haita, drifttekniker

Haita tycker att hon har världens viktigaste jobb. Hon ser till att Norrköpingsborna har rent vatten i sin kran varje dag

Emma i ett laboratorium

Emma, utredningsingenjör

Emma har en skön variation av arbetsuppgifter. Hennes jobb handlar om att hitta lösningar för en smartare rening av vårt avloppsvatten.

Dela sidan: