Emma har en varierande vardag med spännande uppgifter

Emmas tidigare erfarenheter inom sälj och idéförsäljning bidrog till att hon sökte en ny tjänst som säljkoordinator hos oss. Idag är Emma processansvarig och arbetar med våra sidoordnade affärer och verksamheter.

Hur skulle du beskriva vad du jobbar med för någon som inte är insatt?
Jag arbetar som processansvarig för våra sidoordnade affärer. Några exempel på våra sidoordnade affärer är bland annat försäljning av biogas, hämta tekniskt vatten via vattenkiosk, särskild rening av vatten samt företagskort på våra Returpunkter. Just nu lägger vi mycket kraft på att ta fram affärsplaner för respektive affär. Vi arbetar också med att utveckla och förbättra affärerna för våra kunder och för oss själva som bolag.

Jag arbetar även med fiber och för att privatpersoner i Norrköpings kommun ska kunna ansluta sig till vårt fibernät.

Hur kom det sig att du började jobba på Nodra?
Jag sökte en helt ny tjänst som säljkoordinator för vårt bredband. Den nya tjänsten innebar att jag skulle vara med och stötta upp försäljning av fiber till privatpersoner och företag. Jag tyckte att tjänsten lät väldigt rolig och utvecklande.

Nodra är ett bolag som ägnar sig åt något som ligger helt rätt i tiden - att värna om miljön och klimatet.

Vad var det som gjorde att du valde att arbeta just på Nodra?
Jag visste inte så mycket om Nodra innan jag började arbeta på bolaget. Men nu när jag har lärt mig mer om våra affärsområden och förstår det viktiga arbetet vi gör för invånarna i kommunen tycker jag att Nodra är ett bolag som ägnar sig åt något som ligger helt rätt i tiden – att värna om miljön och klimatet. Det känns väldigt bra!

Kan du berätta om någon arbetsuppgift eller projekt som varit speciellt spännande?
Jag gillar att lära mig nya saker och tycker alltid att det är spännande att få nya projekt att sätta tänderna i. Jag arbetar just nu med att bygga upp affärsmodeller för våra sidoordnade affärer, det är nog det mest spännande uppdraget som jag fått arbeta med hittills.

Vad är en bra vardag på jobbet för dig?
En bra vardag på jobbet är en varierande dag där jag får ha kontakt med kunder och kollegor men ändå hinner komma till avslut med en eller flera uppgifter.

Vilken kompetens eller personlig egenskap tycker du är viktigast för att vara bra på ditt jobb?
Jag tycker det är viktigt att man förstår, oavsett inom vilket företag man jobbar, att man är ett ansikte utåt. Allt du säger, gör och förmedlar ger ringar på vattnet för din arbetsgivare. Med det sagt är det viktigt att ge våra kunder ett bra bemötande, oavsett vilken roll man har eller var i organisationen man jobbar.

På vilket sätt bidrar du till ett hållbart Norrköping?
Jag ser det som att jag är en del i en helhet. Alla på Nodra är med och bidrar till ett hållbart Norrköping eftersom frågorna vi jobbar med bottnar i att vi ska ha en sund miljö och ett bra klimat.

Dela sidan: