Skolinformation

Studiebesök på Slottshagens reningsverk

Vi bjuder in till kostnadsfria studiebesök för årskurs 4-6 på Slottshagens reningsverk där vi erbjuder en miljölektion och en rundtur på reningsverket.

Mer information om studiebesöken

Boka ert studiebesök

Myggnätet

Myggnätet är en miljöspanarklubb för barn mellan 4-9 år. Myggnätet drivs i samverkan mellan Nodra, kommunservice/hållbar utveckling, Hyresbostäder och utbildningskontoret.

Mer information om Myggnätet

Natur & Miljöboken

Vi medverkar i utgivningen av Natur & Miljöboken. En tredelad läromedelsserie som kostnadsfritt delas ut till elever i årskurs 4, 5 och 6. Natur & Miljöbokens tre elevsteg är anpassade för kursplanen och kunskapsnivån i respektive årskurs och bildar tillsammans en heltäckande miljöutbildning med tonvikt på hållbar utveckling. Natur & Miljöboken är kompatibel med miljömålen i läroplanen (Lgr 11) och fungerar både som ett fristående läromedel samt som ett komplement till andra NO-material.

Natur & Miljöboken ges ut av Svenska Kunskapsförlaget och syftar till att tidigt grundlägga kunskap och medvetenhet hos nästa generation vuxna. Du kan läsa mer om Natur & Miljöboken på Kunskapsförlagets webbplats

Lär dig mer om sopsortering med Sopskolan

Sopskolan är ett skolmaterial från Avfall Sverige, den svenska branschorganisationen för avfall och återvinning. Materialet har utvecklats av Avfall Sverige i samarbete med El-Kretsen och Batteriinsamlingen.

Här hittar du Sopskolan

Följ med grodan Kai

Följ med grodan Kai på hans äventyr efter att han råkat trilla ner i en toalett. Tillsammans får ni reda på hur kretsloppet fungerar!

Grodan Kai är en del av Svenskt Vattens Vattenskola som vänder sig i första hand till lärare och elever på mellanstadiet.

Här hittar du Vattenskolan

 

Dela sidan: