Skolinformation

Här har vi samlat den skolinformation som vi eller våra branschorganisationer erbjuder.

Studiebesök på Slottshagens reningsverk

Vi bjuder in till kostnadsfria studiebesök för årskurs 4-6 på Slottshagens reningsverk där vi erbjuder en miljölektion och en rundtur på reningsverket.

Tyvärr är våra studiebesök pausade under 2023 och vi vet i nuläget inte när vi startar upp besöken igen.

Välkomna på studiebesök

Natur & Miljöboken

Vi medverkar i utgivningen av Natur & Miljöboken, en tredelad läromedelsserie som kostnadsfritt delas ut till elever i årskurs 4, 5 och 6. Natur & Miljöbokens tre elevsteg är anpassade för kursplanen och kunskapsnivån i respektive årskurs och bildar tillsammans en heltäckande miljöutbildning med tonvikt på hållbar utveckling. Boken är kompatibel med miljömålen i läroplanen (Lgr 11) och fungerar både som ett fristående läromedel och som ett komplement till andra NO-material.

Natur & Miljöboken ges ut av Svenska Kunskapsförlaget och syftar till att tidigt grundlägga kunskap och medvetenhet hos nästa generation vuxna.

Natur & Miljöboken (på NMboken.se)

Lär dig mer om sopsortering med Sopskolan

Sopskolan är ett skolmaterial från Avfall Sverige, den svenska branschorganisationen för avfall och återvinning. Materialet är utvecklat av Avfall Sverige i samarbete med El-Kretsen och Batteriinsamlingen.

Här hittar du Sopskolan

Följ med grodan Kai

Följ med grodan Kai på hans äventyr efter att han råkat trilla ner i en toalett. Tillsammans får ni reda på hur kretsloppet fungerar!

Grodan Kai är en del av Svenskt Vattens Vattenskola och vänder sig i första hand till lärare och elever på mellanstadiet.

Här hittar du Vattenskolan

 

Dela sidan: