Myggnätet

 mygga-2

Myggnätet är en miljöspanarklubb för barn mellan 4-9 år!

När du går med i Myggnätet skickar vi tre små miljöuppdrag till dig som du ska klara av. Sen fyller förskoleläraren eller läraren i ditt ID-kort, som vi har stämplat med ”Myggstämpeln”. Efter det är du en legitimerad ”Miljöspanare” och kan delta i de större gemensamma uppdragen.

Miljöspanaruppdrag

Två gånger per år får miljöspanarna uppdrag att göra tillsammans med kamrater i förskolan och skolan. Det kan handla om att spana på vatten, skräp, eller hur vi kan spara på energi i vårt hem. Dessa uppdrag skickas ut direkt till kontaktpersonerna i Myggnätet. Deltagandet är kostnadsfritt och man väljer själv vilka uppdrag som man vill vara med på. Varje läsår avslutas med en fest utomhus i slutet av vårterminen som redovisning och uppmuntran.

Aktuellt miljöspanaruppdrag

Spana på djurens och naturens tjänster

Anmälan och mer information

Läs mer om Myggnätet på kommunens webbplats.

För ytterligare information om Myggnätet ring Sara Westling, telefonnummer: 076 – 79 80 420.

Myggnätet drivs i samverkan mellan Nodra, Kommunservice/hållbar utveckling, Hyresbostäder och Utbildningskontoret.

 

Dela sidan: