Myggnätet

mygga-2

Myggnätet är en miljöspanarklubb för barn mellan 4-9 år!

När du går med i Myggnätet skickar vi tre små miljöuppdrag till dig som du ska klara av. Sen fyller förskoleläraren eller läraren i ditt ID-kort, som vi har stämplat med ”Myggstämpeln”. Efter det är du en legitimerad ”Miljöspanare” och kan delta i de större gemensamma uppdragen.

Miljöspanaruppdrag

Två gånger per år får miljöspanarna uppdrag att göra tillsammans med kamrater i förskolan och skolan. Det kan handla om att spana på vatten, skräp, eller hur vi kan spara på energi i vårt hem. Dessa uppdrag skickas ut direkt till kontaktpersonerna i Myggnätet. Deltagandet är kostnadsfritt och man väljer själv vilka uppdrag som man vill vara med på. Varje läsår avslutas med en fest utomhus i slutet av vårterminen som redovisning och uppmuntran.

Anmälan och mer information

Läs mer om Myggnätet på kommunens webbplats.

Myggnätet drivs i samverkan mellan Nodra, Hyresbostäder, utbildningskontoret och kommunservice/hållbar utveckling.

 

Dela sidan: