Myggnätet

Myggnätet är en miljöspanarklubb för barn mellan 4-9 år!

När du går med i Myggnätet skickar vi tre små miljöuppdrag till dig som du ska klara av. Sedan fyller förskoleläraren eller läraren i ditt ID-kort, som vi har stämplat med ”Myggstämpeln”. Efter det är du en legitimerad ”Miljöspanare” och kan delta i de större gemensamma uppdragen.

Miljöspanaruppdrag

Två gånger per år får miljöspanarna uppdrag att göra tillsammans med kamrater i förskolan och skolan. Uppdragen kan handla om att spana på vatten, skräp, eller hur vi kan spara på energi i vårt hem. Dessa uppdrag skickar vi ut direkt till kontaktpersonerna i Myggnätet. Att delta i Myggnätet är kostnadsfritt och man väljer själv vilka uppdrag som man vill vara med på. Som redovisning och uppmuntran avslutar vi varje läsår med en fest i slutet av vårterminen.

Anmälan och mer information

Myggnätet (på norrkoping.se)

Myggnätet är en samverkan mellan Nodra, Hyresbostäder, utbildningskontoret och kommunservice/hållbar utveckling.

 

Dela sidan: