Miljöpolicy

Vår verksamhet ska bedrivas på ett resurseffektivt sätt där vi ständigt minskar vår miljöpåverkan. Vi ska aktivt bidra till en bättre miljö och främja en utveckling mot ett uthålligt samhälle. Vårt arbetssätt ska förebygga att vi inte orsakar någon miljörelaterad olycka eller orsakar miljörelaterad ohälsa samt säkerställa att alla medarbetare har kunskap och förutsättningar för att kunna arbeta med låg miljöpåverkan.

Arbetet med ständiga förbättringar ska alltid uppfylla lagkrav, föreskrifter och andra liknande krav som kan relateras till organisationens påverkansfaktorer.

Dela sidan: