Dataskyddsförordningen, GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lagstiftning som ersätter den svenska PUL (Personuppgiftslagen). GDPR börjar gälla i hela EU under året, här i Sverige den 25 maj 2018. Mycket är sig likt, men kraven på hur vi som kommunalt bolag får behandla dina personuppgifter skärps.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som kan vara direkt eller indirekt knutet till dig som person. De personuppgifter som vi sparar är personnummer, namn, adress, fastighetsbeteckning, e-postadress och det telefonnummer som du har angett till oss att du vill bli kontaktad på.

Dina personuppgifter som sparas i vår kunddatabas används endast för att vi ska kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, exempelvis en fiberanslutning eller ett sopabonnemang. Registreringen av dina personuppgifter hanteras i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).  Dina personuppgifter sparas hos oss under den tid som behövs för att uppnå ändamålet med behandlingen eller enligt lag.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Om personuppgifter överförs till ett land utanför EU ansvarar vi för att avtal tecknas som motsvarar EU-kommissionens krav på legal överföring.

Dina rättigheter

Personuppgiftsansvarig är Nodra AB.  Du har rätt att kontakta oss om du vill:

  • Få ut information om de uppgifter du har lämnat in till oss.
  • Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel.
  • Begära överföring av uppgifter till andra kommuner.
  • Göra invändningar.
  • Begära radering av dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta vår kundservice.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Det är viktigt för oss att du känner att vi hanterar dina personuppgifter på ett tryggt och bra sätt så hör gärna av dig till vår kundservice om du har några frågor.

Dela sidan: