Tillgänglighetsredogörelse för Nodras app

Redogörelsen avser appen Nodra version 1.86, offentliggjord juli 2021.

Nodra AB står bakom den mobila applikationen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur Nodras app uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är den mobila applikationen?

Vi är medvetna om att delar av den mobila applikationen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av den mobila applikationen?

Om du behöver innehåll från Nodras app som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom att kontakta vår kundservice:

Kontakta oss

Rapportera brister i den mobila applikationens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra den mobila applikationens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela vår kundservice så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning (digg).

Anmäl bristande tillgänglighet (digg.se)

Teknisk information om den mobila applikationens tillgänglighet

Den här mobila applikationen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Alla knappar, länkar, listor och reglage är inte korrekt kodade.
  • Färger på text uppnår inte en godkänd kontrastnivå.
  • Alla knappar har inte ett beskrivande namn.
  • Alla rubriker är inte kodade som rubriker.
  • Det fungerar inte så bra att förstora texten.
  • Alla statusmeddelanden läses inte upp för en skärmläsare.
  • Navigationen för skärmläsare fungerar inte så bra.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Kartor som inte är avsedda för navigation är undantagna. Inga kartor i apparna är avsedda för navigation.

Hur vi testat den mobila applikationen

Funka AB har gjort en oberoende granskning av Nodras app. Senaste bedömningen gjordes 14 juni 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 10 september 2021.

Dela sidan: