Tillgänglighetsredogörelse för nodra.se

Nodra AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. Denna tillgänglighetsredogörelse beskriver hur vi som bolag arbetar för att uppfylla lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi strävar efter att nodra.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

WCAG – standard för tillgänglighet (på webbriktlinjer.se) 

Brister på vår webbplats

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG (standard för tillgänglighet) på följande delar av webbplatsen:

  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Sökfunktionen på webbplatsen ger inga träffar eller sökalternativ när du stavar fel. Det finns heller ingen instruktion som ger tips eller hjälp för att rätta till felet.
  • Vi har filmer på webbplatsen som inte är syntolkade och/eller saknar undertexter. Dessa är publicerade före 23 september 2020. Filmer som är publicerade efter 23 september 2020 är tillgänglighetsanpassade.
  • Vissa inbäddade funktioner på webbplatsen följer inte tillgänglighetsprinciperna.
  • Vissa bilder har inte alternativa texter vilket gör att besökare med skärmläsarverktyg inte får information om vad bilderna visar.

Detta gör vi åt bristerna

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra webbplatsen och dess funktioner. Vi genomsöker webbplatsen regelbundet för att upptäcka fel i rubriker, länktexter, alternativtexter för bilder och liknande, i syfte att kunna åtgärda dessa fel så fort som möjligt.

Kontakta oss om du har synpunkter på tillgängligheten

Kontakta oss om du upptäcker brister i tillgängligheten på sajten. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du kan ta del av innehållet.

Kontakta oss

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Anmäl bristande tillgänglighet (på digg.se) 

 

Redogörelsen uppdaterades senast 21 september 2020.

Dela sidan: