Foto som visar kupade händer i vatten.

Tips och riktlinjer

Fem tips på hur du kan bidra till en bättre miljö

Vattnet cirkulerar i ett ständigt kretslopp, vilket innebär att vi aldrig får nytt vatten. Det är därför viktigt att lära sig att vara rädd om det vatten som vi har. Om vi alla tänker på vad vi häller ut eller slänger i avloppet så bidrar vi alla till en bättre vattenmiljö. Tänk på att det vatten som vi använder idag, är samma vatten som våra barns barnbarn ska använda i framtiden.

1. Släng inte skräp i toan

Släng inte skräp i toaletten – bara kiss, bajs och toapapper hör hemma där.

2. Köp miljömärkta tvätt- och rengöringsmedel

Ett enkelt sätt att bidra till en bättre värld är att se över hur du städar hemma och vad du använder för städprodukter.

Miljömärkt såpa funkar bra för både köket, badrummet, toan, golven och möblerna. Behövs starkare medel bör man alltid välja miljömärkta produkter för att på ett enkelt sätt minska mängden miljöfarliga ämnen som hamnar i vattnet.

Håll utkik efter till exempel Bra miljöval, Svanen och EU-blomman.

3. Dammsug innan du våttorkar så minskar mängden farliga ämnen i vattnet

Vid städning är det viktigt att dammsuga innan man våttorkar. Damm drar till sig miljöfarliga ämnen från textilier, elektronikprodukter, byggmaterial och annat som finns i våra hem.

Genom att dammsuga först minskar man mängden farliga ämnen som följer med smutsvattnet rill reningsverket. Det är bättre att samla dammet i dammsugarpåsen, som sedan slängs i restavfallet, än att det hamnar i avloppet.

4. Farligt avfall till Returpunkten och överbliven medicin till ett apotek

Lämna rester av färg och kemikalier till insamlingen för farligt avfall och överblivna läkemedel till ett apotek. Då tas de om hand på bästa sätt.

5. Undvik produkter som är antibakteriellt behandlade

Träningskläder och skor som är märkta med ”antibakteriellt” eller ”bakteriedödande” kan innehålla de miljöskadliga ämnena silver och triclosan.

Dela sidan: