En smutsig bilruta med texten Tvätta bilen på macken istället.

Biltvätt

Tvätta bilen i en tvättanläggning

Tvätta din bil i en biltvättsanläggning, och allra helst i en miljömärkt. Det finns både automatiska tvättanläggningar och gör-det-själv-hallar. Biltvättsanläggningar ska ha oljeavskiljare eller reningsverk för att rena det förorenade vattnet från tvätten.

Tvätta aldrig bilen på gatan, parkeringsplatsen eller annan asfalterad mark. Då är risken stor att det smutsiga tvättvattnet, via dagvattenbrunnar, rinner orenat ut i vattendrag, sjöar och hav. Det är mycket olämpligt eftersom det smutsiga tvättvattnet innehåller ämnen som är skadliga för miljön.

Om du inte har tillgång till en biltvätt – tvätta bilen på gräs eller grus.

Välj miljömärkta bilvårdsprodukter

I de tvättanläggningar där du får ta med egna bilvårdsprodukter är det viktigt att välja miljömärkta alternativ. Idag finns det miljömärkta produkter för både biltvätt, avfettning, bilvax med mera.

Mer information

På Norrköpings kommuns webbplats kan du läsa mer om hur du tvättar din bil på bästa sätt. Där hittar du också en riktlinje för fordonstvätt.

Tvätta inte bilen hemma (på norrkoping.se) 

Dela sidan: