Varför ska jag sortera mina sopor?

Det finns många skäl att sortera sina sopor. Några av de främsta är:

  • Du är skyldig att källsortera ditt hushållsavfall enligt avfallsförordningen. Så det är faktiskt ett lagbrott att inte källsortera.
  • Om vi håller isär olika sorters material kan det mesta också gå till återvinning så att det kan bli nya produkter.
  • Vi sparar energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.
  • Genom att sortera soporna minskar dessutom den mängd avfall som riskerar att hamna på deponi – det som vi i vanligt tal kallar en soptipp.
  • Skräp som slängs i naturen (eller någon annanstans) riskerar att läcka farliga ämnen.
  • Genom att du sorterar ditt avfall kan farliga ämnen tas om hand på ett säkert sätt. På så sätt skyddar vi andra människor och vår miljö.
illustration av gråtande pizzakartong på parkbänk

Dela sidan: