En person simmar i en pool.

Fyll och töm din pool rätt

Det är tillåtet att fylla sin pool via det kommunala vattennätet i Norrköpings kommun, så länge det inte är bevattningsförbud i området. Vi ber dig dock att tänka på följande tips vid fyllning och tömning av poolen.

Att fylla poolen

• Planera din fyllning, det kan ta tid.
• Använd en trädgårdsslang eller liknande.
• Fyll med cirka 2 kubikmeter per timme, lite beroende på hur mycket vatten som används av andra kunder i närheten.
• Fyll inte poolen samtidigt som grannen.

Att tömma poolen

Vid tömning av poolen ska vattnet i första hand tas om hand på den egna fastigheten. Detta gör du lämpligen genom att vatten får infiltrera över gräsyta eller dylikt. Släpp ut lite vatten i taget så att det hinner sjunka undan. Se till att vattnet inte ställer till problem för grannar.

Tänk även på att inte använda poolkemikalier dagarna innan tömning.

Mindre pooler kan du även tömma i en gatubrunn om du inte har möjlighet att tömma poolen på den egna fastigheten.

Poolkemikalier

Det finns mängder av poolkemikalier och lika många tillverkare. Tyvärr är inga av dessa produkter miljömärkta. Dock blir det mindre belastning på miljön om du följer de användarinstruktioner och den doseringsmängd som anges på varje produkt.

Överdosera inte. Använd inte kemikalier om det inte behövs.

Dela sidan: