Fyra små tuber med färg. Färgen har delvis klämts ut från tuben.

Kadmium i konstnärsfärger

Kadmium används som färgpigment i konstnärsfärger och ger kulörer som kadmiumgult och kadmiumrött. Står det hue, sub eller imit efter kulörnamnet innehåller färgen inte kadmium. Kadmium finns vanligast i oljefärger men förekommer även i akryl- och akvarellfärger.Färger för glas och porslinsmålning och lergodsglasyr kan hålla kadmium.

Så här gör du för att minska utsläppet av kadmium till avloppet:

• Torka bort färgrester från händerna innan du tvättar dina händer.
• Torka ur penslarna så mycket som möjligt och skölj dem sedan i en burk med lösningsmedel eller vatten. Torka ur penslarna igen, innan de rengörs under rinnande vatten. Det använda vattnet eller lösningsmedlet i burken är farligt avfall och ska tas om hand.
• Tomma färgtuber, rengöringstrasor och färgrester är farligt avfall och ska tas om hand.

Privatpersoner lämnar farligt avfall kostnadsfritt till Returpunkter. Märk det som lämnas med ”Kadmiumhaltigt avfall”. Konstnärsskolor och studieförbund kontaktar godkänd transportör av kadmiumhaltigt avfall.

Kadmium är giftigt

Kadmium är ett giftigt grundämne som inte bryts ner, en tungmetall som har den kemiska beteckningen Cd. Kadmium tas upp av växter och kan sedan anrikas hos djur och människor. Hos människor lagras kadmium främst i njurarna och om mycket fastnar kan njurfunktionen skadas. Kadmium som hälls i avloppet samlas i det näringsrika slammet som bildas i reningsprocessen vid reningsverket. Om slammet innehåller för mycket kadmium kan det inte användas som jordförbättringsmedel på åkermarken.

Broschyr om kadmium i konstnärsfärger

Dela sidan: