Källaröversvämning

En översvämning kan drabba alla typer av fastigheter. Orsaker till översvämningar är till exempel höga nivåer i vattendrag, intensiva regn, stopp i ledningarna eller en vattenledning som gått sönder. Hus som ligger lågt och hus med källare är mer utsatta för risker.

Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättning du eventuellt kan få ut från ditt försäkringsbolag eller från oss uppväger aldrig de olägenheter och skador som du kan drabbas av. Det går dock i stor mån att förebygga uppkomsten av källaröversvämningar, något som både du som fastighetsägare, och vi, som huvudman, har ansvar för.

Fastighetsägarens ansvar

  • Fastighetens vatten och avlopp ska vara väl underhållet. Inte minst gäller det anordningar för skydd mot inträngande avloppsvatten.
  • Alla förändringar av fastighetens vatten och avlopp ska godkännas av oss.
  • När det finns både spill- och dagvattenledningar ute i gatan ska fastighetsägaren också separera fastighetens spill- och dagvatten.
  • Använda källaren på ett lämpligt sätt och även informera eventuella hyresgäster om detsamma.
  • Förvara inte dyrbara och värdefulla saker i källaren på grund av konsekvenserna vid en översvämning.

Nodras ansvar

  • De allmänna ledningarna ska vara rätt dimensionerade så att ledningssystemet inte blir överbelastat vid normalt förekommande regn.
  • De allmänna ledningarna ska vara väl underhållna.
  • Vid separering av spill- och dagvattenledningar i gatan ska vi informera berörda fastighetsägare om arbetet.

Blanketter för skadeanmälan

 

Dela sidan: