Källaröversvämning

Om du drabbats

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Elen kan innebära direkt livsfara. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Flytta saker som kan skadas av vatten.
 • Försök att täta golvbrunnar och andra inflöden med tungt tättslutande föremål som till exempel sandsäckar.
 • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Skaffa hjälp med länspumpning från oss, räddningstjänsten eller ditt försäkringsbolag.
 • Anmäl översvämningen till oss på telefonnummer 011-15 15 50, dygnet runt så att vi får information om var det finns problem.
 • Ring ditt försäkringsbolag och ordna hjälp med skadereglering och uttorkning. Försäkringsbolaget har kontakt med saneringsfirmor som hjälper till att minska skada och påbörja sanering.
 • Dokumentera skador, skriv ner hur vattnet kom in, vilka åtgärder du gör och fotografera. Detta underlättar utredningsarbetet.
 • Eventuella ersättningskrav på oss måste du skicka in skriftligen med underlag. Skadeanmälan hittar du under Blanketter och e-tjänster.

Vid källaröversvämning under torrväder bör man undersöka servisbrunnen. På så vis kan man konstatera om översvämningen är orsakad av stopp i fastighetens ledningar eller av stopp i de allmänna ledningarna.

Att tänka på för att underlätta utredningsarbetet

 • Hur kom vattnet in?
 • Vilka åtgärder vidtog du?

Innan olyckan är framme

Skydda ditt hus från källaröversvämning

Dela sidan: