Har du drabbats av en källaröversvämning?

Om olyckan är framme och vatten börjar strömma in i huset bör du agera snabbt. Rädda det som räddas kan och kom ihåg att alltid stänga av strömmen först!

Gör så här

Här nedan följer en checklista på vad du bör göra för att minska skadorna på ditt hus om du drabbas av en källaröversvämning.

 • Stäng av strömmen i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell
  dräneringspump inte stannar.
 • Försök att täta golvbrunnar och andra inflöden med tungt tättslutande föremål som till exempel sandsäckar.
 • Flytta saker som kan skadas av vatten.
 • Anmäl översvämningen till oss på telefonnummer 011-15 15 50, dygnet runt så att vi får information om var det finns problem.
 • Dokumentera skador, skriv ner hur vattnet kom in, vilka åtgärder du gör och fotografera. Detta underlättar utredningsarbetet.
 • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Ring ditt försäkringsbolag och ordna hjälp med skadereglering och uttorkning. Försäkringsbolaget har kontakt med saneringsfirmor som hjälper till att minska skada och påbörja sanering.
 • Skaffa hjälp med länspumpning från oss, räddningstjänsten eller ditt försäkringsbolag.
 • Eventuella ersättningskrav på oss måste du skicka in skriftligen med underlag. Skadeanmälan hittar du under Blanketter och e-tjänster.

Dela sidan: