foto av öppna målarburkar där den ena har pensel på locket

Målarfärger

Alla färger innehåller ämnen som är mer eller mindre skadliga för miljön. Det gäller även vattenbaserad och vattenlöslig färg samt färg som är miljömärkt eller benämns som miljövänlig. Alla färger sorteras därför som farligt avfall. Det är viktigt att du tar hand om dina färgrester på rätt sätt.

Ingen målarfärg i avloppet

När du har målat är det viktigt att du ser till att göra rent rollers och penslar. Lösningsmedel och färgrester räknas som farligt avfall och får aldrig hamna i avloppet eller i de vanliga soporna.

Lämna till en Returpunkt

Ditt farliga avfall lämnar du till personalen på en Returpunkt. Tänk på att det du lämnar in ska vara tydligt märkt så att det kan tas om hand på bästa sätt för miljön.

Måla med miljömärkt färg

Välj färg som är miljömärkt med till exempel Svanen och/eller EU-blomman. Miljömärkta färger uppfyller stränga miljö- och kvalitetskrav men kom ihåg att även miljömärkt färg ska hanteras som farligt avfall.

Så här målar du med minsta möjliga påverkan på miljön

  • Torka bort färgrester från händerna innan du tvättar dina händer.
  • Vattenbaserad färg: Stryk det mesta av färgen från penseln på ett papper. Tvätta penseln i en burk med vatten som du låter stå så att färgen sjunker till botten. Det klara vattnet kan du hälla ut i avloppet men burken med färgslammet lämnar du som farligt avfall till en Returpunkt. Kom ihåg att skriva på burken vad den innehåller.
  • Oljebaserad färg: Stryk det mesta av färgen från penseln på ett papper och doppa penseln i en burk med lacknafta eller penseltvätt. Märk burken och lämna till en Returpunkt.
  • Om du tar en paus från målandet och ska måla senare med samma färg, är ett bra tips att lägga penseln eller rollern i en tätförsluten plastpåse. Då behöver den inte rengöras mellan gångerna.
  • Om du har en helt tömd burk utan farosymbolerna dödskallen eller döda fisken kan den sorteras som plast- eller metallförpackning och lämnas till materialåtervinning. Tomma burkar med farosymbolerna dödskallen eller döda fisken ska du lämna som farligt avfall till en Returpunkt. Låt locket sitta kvar på förpackningen.
  • Burkar med färgrester lämnar du som farligt avfall till en Returpunkt.
  • Torra penslar och rollers samt papper sorterar du som restavfall.

Dela sidan: