nodra_avfallstrappan-illustration_1908(8b)

En trappa med fem steg. Första steget visar ett batteri och en trasig lerkruka. Andra steget är en soppåse. Tredje steget är förpackningar. Fjärde steget är två människor som återanvänder saker. Femte steget är en lappad nalle och två människor som delar på en skruvdragare.

Dela sidan: