Tryckstötar i vattenledningar

I framför allt gamla villor och fritidshus kan det uppstå så kallade tryckstötar i vattenledningarna. Dessa tryckstötar skapas när en vattenkran eller avstängningsventil stänger mycket snabbt i kombination med hög vattenhastighet i ledningen. Till exempel har ofta diskmaskiner och tvättmaskiner avstängningsventiler som stänger mycket snabbt. Tryckstötarna kan låta som om någon slår på vattenledningen med en hammare och kraften i tryckstötarna kan vara så stark att de kan skada ledningar och upphängningar.

Orsak till tryckstötar är ofta:

  • snabbstängande ventiler på till exempel tvättmaskiner och diskmaskiner.
  • löst sittande vattenledningar.
  • underdimensionerade vattenledningar.
  • blandare som stänger för snabbt.

Åtgärder för att motverka tryckstötar är att:

  • se till att vattenledningarna är ordentligt fastsatta i väggen.
  • byta ventilinsatsen i engreppsblandaren.
  • montera en tryckstötdämpare på vattenledningen så nära avstängningsstället som möjligt.

Hur fungerar en tryckstötdämpare?

Skiss av en tryckstötdämpare

Skiss av en tryckstötdämpare

Tryckstötdämparen består av en cylinder med öppning i ena änden och en vägg i andra änden. I röret finns en rörlig kolv med O-ringar som tätar mot cylinderns vägg. Kolven har kontakt med vattnet i ledningen och kan absorbera de tryckstötar som skapas i ledningen.

Installation

Tryckstötsdämparen är enkel att installera på egen hand om du är lite händig. För att uppnå bästa resultat med tryckstötdämparen ska du montera den med en T-koppling på vattenledningen och så nära avstängningsstället som möjligt.

Skissen visar hur en T-koppling kan se ut. I skissen är maskinens rör eller slangingång vertikal och dämparen är  monterad i förlängningen av det vertikala röret. T-rörets fria 90-gradiga anslutning är monterad till röret från väggen.

Det fungerar om du monterar på annat sätt men det ger något sämre effekt.

Dela sidan: