Vattnets hårdhet

Vattnet är hårt när det innehåller mycket kalcium och magnesium. Tvätt- och diskmedel ska doseras efter vilken hårdhet vattnet har där just du bor.  Vid mjukt vatten ska tvätt- och diskmedel doseras ytterst sparsamt.

Vattnets hårdhet på olika orter i kommunen

Ort Hårdhet i mg/l Motsvarar Tyska °dH
Norrköping, Skärblacka, Vånga, Kimstad, Norsholm, Svärtinge, Ljunga, Östra Husby och Arkösund. 35-38 Mjukt-medelhårt 4,9-5,3
Simonstorp  48-55 Medelhårt  6,7-7,7
Åby och Jursla 32-35 Mjukt  4,5-4,9
Krokek, Hyttan och Strömsfors 40-45 Medelhårt  5,6-6,3
Gruvstugan 22-45 Mjukt-Medelhårt  3,1-6,3
Kvarsebo 40-50 Medelhårt  5,6-7,0

 

Dela sidan: