Foto från reningsverk

Avloppsvatten

Avloppsvatten är ett samlingsnamn för både spillvatten och dagvatten. Spillvatten är vatten från toaletter, badrum och kök. Dagvatten är regn och smältvatten från snö och is som kommer från byggnader och mark.

På våra reningsverk renar vi avloppsvatten från hushåll och industrier i Norrköpings kommun. Avloppsvattnet rinner i avloppsledningar i marken till reningsverken. På reningsverken blir det behandlat genom mekanisk, biologisk och kemisk rening innan det släpps ut i Bråviken.

Så fungerar vårt största reningsverk

Reningen sker enligt de krav som Naturvårdsverket och Länsstyrelsen bestämmer. Länsstyrelsen och enheten Miljö och hälsa på Samhällsbyggnadskontoret ser till att vi följer kraven.

Riktlinjer för utsläpp

Tänk på vad du spolar ner

Våra reningsverk är byggda för att ta hand om människors naturliga avfall. Allt annat som hamnar i toaletter och avlopp ställer till problem och innebär skada på vår miljö.  Varje vecka rensar vi ut flera ton skräp bort från våra reningsverk som inte borde finnas där. Kläder, tops, bindor, våtstarka papper och fett är bara några exempel på sådant som du inte ska spolas ner i avloppet.

Reningsprocessen är idag mycket effektivare än tidigare. Men trots det kan vi inte bryta ner alla miljöfarliga ämnen som bensin, oljor, lösningsmedel, färg, mediciner och tungmetaller. Om dessa ämnen hamnar i avloppet följer de också med ut i Bråviken.

Om vi alla tänker på vad vi häller i avloppet, sparar vi både på miljön och får renare vattendrag. Dessutom påverkar det allas ekonomi genom att kostnaderna för vattenreningen minskar.

 

Dela sidan: