Avloppsvatten

Avloppsvatten är ett samlingsnamn för både spillvatten och dagvatten. Spillvatten är vatten från toaletter, badrum och kök. Dagvatten är regn och smältvatten från snö och is som kommer från byggnader och mark.

På våra reningsverk renas avloppsvatten från hushåll och industrier i Norrköpings kommun. Avloppsvattnet rinner i avloppsledningar i marken till reningsverken och behandlas genom mekanisk, biologisk och kemisk rening innan det släpps ut i Bråviken. Här kan du läsa mer om reningen på vårt största reningsverk.

Reningen sker enligt de krav som Naturvårdsverket och Länsstyrelsen bestämmer. Länsstyrelsen och Miljö och hälsa på Samhällsbyggnadskontoret ser till att kraven följs. Läs mer om våra riktlinjer.

Tänk på vad du spolar ner

Våra reningsverk är byggda för att ta hand om människors naturliga avfall. Allt annat som hamnar i toaletter och avlopp ställer till problem och innebär skada för vår miljö.  Varje vecka rensas flera ton skräp bort från våra reningsverk som inte borde finnas där. Kläder, tops, bindor, våtstarka papper och fett är bara några exempel på sådant som inte bör spolas ner i avloppet.

Reningsprocessen är idag mycket effektivare än tidigare, men vi kan trots detta inte bryta ner alla miljöfarliga ämnen som bensin, oljor, lösningsmedel, färg, mediciner och tungmetaller. Om dessa ämnen hamnar i avloppet följer de också med ut i Bråviken.

Om vi alla tänker på vad vi häller i avloppet så sparar vi på miljön, får renare vattendrag och dessutom påverkar det allas ekonomi genom att kostnaderna för vattenreningen minskar.

Dela sidan: